Å1:1(Rubrik:)  
Luleå Sochn  


Notarum Explicatio

        Färie Sund   Heman       1
A     Vthsädhe                2    tunnor
        Hårdh Waldz Äng                        20 laß

Haffua sin gode lägenheet med Skogh, Mulbeet
och Fiskerij, Men ingen mehr Ängh än på den-
ne affrijtningh finnes, Godh Åker frys
sällan.
Denne gårdh är belägen 1 Mijl ifrå kyrkian
Södher Uth

(Karttext:)

Stadzens äghor taga här emot
Hårdh waldz Ängh
Sand Jordh
Luleå, Siälen. 
Scala Ullnarum