Å1:10


(Rubrik:)
   Luleå Sochn och Norre Prosterijedt 

Notarum Explicatio

A     Hwittierf          3    Hemman
1      Hans Jönßon         16   Skiäls Land
2      Olof Jönßon          26   Skiäls Land
3      Hustro Anna         20   Skiäls Land

Hafwa sine gode lägenheet medh Skogh
mulbeet och gått fiskerijedt,
Godh åker män ganska ringa Engh
allenast i kiärr och moraß,
Sand Jordh alßammans

Denne by är belägen 5 mijl ifrån
Kyrkian, Wäster Vth,

B      Vtsäde                    Tunna   12
OB    Obrukat åker      1   Tunna
       Vthsäde i Gärdet   A      41/5   tunna   Höö   1   laß
       Vthsäde i Gärdet   B      11/2   tunna   
       Vthsäde i Gärdet   C      11/5   tunna   Höö   8   laß
       Vthsäde i Gärdet   D      31/10  tunna   Höö 25   laß

       Obrukat åker                  1      tunna
       höö aff Vth Ängen                                      30   laß
             Summan Höö 4                                     64   laß

(Karttext:)

Hårdh waldhz Engh  
Träsch  
Sand Jordh
Sand Jord  
Heeden på denne sijdan ½ mijl här ifrån
Bodarne på denne sijdan een mijl härifrån
Scala Vlnarum


4 de tre sista raderna i Notarum Explicatio är noterade på kartan under kompassrosen