Å1:100


(Rubrik:)   Huusbööl. 

Notarum Explicatio

Huusbööl               4    hemman

1    Anders Östenßon        16      Skiäls Land   Uthsädh
2    Per Östenßon              12      Skiäls Land
3    Gabriel Östenßon          8      Skiäls Land 
4    Bårß Anderßon            8      Skiäls Land

Till denne by fins godh lägenheet med
Skogh och mulbeet, och ståteligit
fiskerij, 
Ängh så mycket thee någorlunda behöfua.

            Summa utsädh till hela
            byn  5 ½ tunnor 3/10 och
Vthsädet i Gärdet     A       4 3/10     tunna      Höö    35   laß
Vthsädet i Gärdet     B           3/5      tunna     
Höö af Engen           D                                             10   laß
                                           Summan Höö               45   laß
 

(Karttext:)

Hårt lax på denna sijdan ¼ mijl ifrån
Hårdwaldzängh
Pijtsundh
Pitholm på denna Sidan
Belägen 1/8 mijl ifrå byn
Beetshagar
sandjordh
Sandhiord
Hårdwaldzängh
Scala Ulnarum
Jeffwer på den-
na sijdan 1½ mil