Å1:101


(Rubrik:)   Huusbööl. 

Notarum Explicatio

Höghlanznääs               2    hemman

1    Anders Erichßon         32      Skiäls Land    5    tunnor 1 fr ?  
     
medh den Åker han hafwer uthi
      Lax näs och Hårdt lax som note
      rat är medh litera Æ
2    Oluf Oluffßon              32      Skiäls Land    5    tunnor 5 ¾fr
      medh den Åker han hafwer uthi
      Lax näs som noterat är medh litera
      A. Hafwa sin nödtorfftigh lägenhet
      medh Skogh och mulbet och fiskerij
      både medh lax och strömmingh, godh
      Åker, Ängh så myket dee behöfua.

Vthsädet i Gärdet     A        3      tunnor      Höö    1   laß
Vthsädet i Gärdet     B        2½   tunna        Höö    2   laß
En Haga till Höö       C                                           5   laß
Höö af Engen alß      D                                         40   laß
              Summan Höö                                        48   laß
 

(Karttext:)

Gammal obrukat åker
Balt Siöön
Hårdwaldz ängh
Husbole på denna sijdan ¼ mijl
Små Starrängh
Grusßwijk sundet
Hårt Lax på den-
na sidan ¼ mijl
Scala Ulnarum.