Å1:102-103


(Rubrik:)   Hårt Lax

Notarum Explicatio

Hårtlax ähr           17   heman   
Vthsädhe till heela Byn                    43  3/5  tunna.
Vthsädhe i Gärdet     A         32  1/5   tunna     Höö    25   laß
Vthsädhe i Gärdet     B           4  2/5    tunn
Vthsäde i Gärdet      C               1/10   tunna      Höö     9   laß
Vthsäde i Gärdet      D            1 1/10   tunna     
Vthsäde i Gärdet      F             1 1/10   tunna      
Vthsäde i Gärdet      G            1         tunna      Höö   10   laß
Vthsäde i Gärdet      H            1         tunn
Vthsäde i Gärdet       I                ½     tunna    
Vthsädhe i Gärdet     K           1         tunna      Höö   12   laß
Vthsädet i Gärdet      L            1 1/10   tunna      
Vthsädhe i Gärdet     M               2/5    tunna   
Vthsädet i Gärdet     N               1/5    tunna      
Höö af Ängen           P                                                28   laß
Höö af Ängen           R                                                84   laß
Aff Skogz Ängiar                                                        70   laß
            Summan Höö alz                                          182   laß.
      
        Notarum Explicatio.
A    Hårt Lax        17 Hemman
 
1    Peder Oluffson            29        Skiäls Land
2    Joen Matzon               23        Skiäls Land
3    Johan Jönßon              20        Skiäls Land
4    Nils Erichßon                9        Skiäls Land
     
Älin Pijga ibidem           4        Skiäls Land
5    Augustin Olufflßon         9        Skiäls Land
6    Nils Månßon               30        Skiäls Land
7    Hustru Kristin              16        Skiäls Land
8    Hustru Karin                12        Skiäls Land     
9    Lars Oluffßon              14        Skiäls Land
10  Johan Pederßon           20        Skiäls Land
11  Nils Pederßon              20        Skiäls Land
12  Nils Anderßon             16        Skiäls Land
13  Oluff Matßon               16        Skiäls Land
14  Östen Anderßon          16        Skiäls Land
15  Stafan Oluffßon            64        Skiäls Land
16  Augustin Anderßon      18        Skiäls Land
 
    Notarum Explicatio

Hafua sin nödtorfftigh  lägenhet
med Skogh och mulbet, godt
fiskerij 
Höö så myket dee behöfua
Anders Erichßon i Höglanß-
näs hafua uthi denna by 4
små stycken åker, som noterat är
med litera Æ
    Summa uthsädh till hela byn
    43  tunnor. 3/5 tunna
 

(Karttext:)

Salt Siöön
Larß wijken på denna sijdan ¼ mijl
Sanck och små Starrängh
Suartmylla
Skogh och Ängzmark
Höglandznäas på denne sijdan 1/8 mijl
Hårt Lax Siön
Scala Ulnarum