Å1:104


(Rubrik:)   Väster Suedien.

Notarum Explicatio

Väster Suidien               2    hemman

A    Anders Nilßon            12      Skiäls Land      1 ½    tunna  
B    Hustru Margreta         14      Skiäls Land      1 ¼   tunna
P    Johan Pederßon     i Hårt Lax                          3 3/4  fr.     
O   Oluf Ma<t>ßon          ibidem                           1 1/4  fr.
N   Nils Anderßon       ibidem                                4½   fr.     
M   Nils Pederßon       ibidem                                3      fr.

Hafwa sin nödtorfftigh lägenhet, medh Skogh
och muulbeet
Någelunda fiskerij.
Ängh någelunda.
 
Vthsädhe till heela byn  5  3/10  tunna
Vthsäde i Gärdet     A        1        tunna      Höö     5   laß
Vthsäde i Gärdet    B        2 1/5    tunna      Höö   10   laß
Vtsädhe i Gärdet     C        1 ½    tunna    
Vtsädhe i Gärdet     D           4/5    tunna      Höö     6   laß
Höö af Ängen          E                                           12   laß
          Summan alz Höö                                         33   laß
 

(Karttext:)

Lägor i Salt Siön
Höö Träsket
Starr Ängh
Scala vlnarum