Å1:105


(Rubrik:)   Laxnääs.

Notarum Explicatio

Laxnääs               3    hemman

1    Oluff Nilßon                16      Skiäls Land    uthsädh    1 5/8   tunna  
2    Joen Erichßon             16      Skiäls Land                     1 5/8   tunna
D                                                                                                                1 ½   tunna
3    Joen Oluffßon               6      Skiäls Land                        ½    tunna
Æ   Anders Erichßon i HöglandzNäs Vth-
      sädh    1 ½     tunna
F    Oluff Nilßon i Hårtlax uthsädh    1 3/5    tunnor
I    Johan Joenßon ibidem                   2/5    tunna
F   Joen Matßon ibidem                     2/5    tunna
B    Joen Oluffßon i Laxnäs                 ½     tunna
C    Hustru Chirstina i Hortlax              2/5    tunna               
A    Oluf i Höglandznääs                      1/5    tunna             

Hafwa sin nödtorfftigh lägenhet med skogh
och mulbeet, fiske någelunda.
Sandiord öfver alt..
 
Vthsäde till heele byn          6 2/5    tunna
Vthsädhe i Gärdet    A        5        tunnor     Höö   15   laß
Vthsädet i Gärdet     B        1 1/5    tunna      Höö     8   laß
Höö af VthÄngen åhrligen                                      23   laß
                Summan Höö                                         46   laß
 

(Karttext:)

Hårt Lax på denna sijdan
Avan
HårdWaldz Engh.
HårdWald
Scala ulnarun