Å1:108


(Rubrik:)   Hemmingz Mark.

Notarum Explicatio

Hemmingz mark               7    hemman

       Peder Erichßon          32      Skiäls Land       
NB  Hindrich Claßon        32      Skiäls Land        
       Erich Nilßon              24      Skiäls Land                               
       Erich Hindrichßon      17      Skiäls Land                                 
       Oluff Oluffßon            22      Skiäls Land                           
       Hustru Lusia              13      Skiäls Land                              
       Joen Pederßon             2      Skiäls Land                              

Till denne by fins elak mulbeet och
mächta slem ängh, belägen ifrå byn
2 mijl uthi moraas.
Godh timberskogh,
Någelunda fiskerij,
Sandhjord  frys mäst hwart åhr

Summa uthsädh till hela byn   15 tunnor 9/10
½ fr. N hafuer och Blåsmark 3 Skiäls Land
 
Vthsädhe till heela Byn  15           9/10  tunna
Vthsädhe i Gärdet    A      12        tunnor     
Vthsäde i Gärdet      B           1/5    tunna      
Vthsädhe i Gärdet    C        1         tunna    
Vthsädhe i Gärdet      D        2 3/5    tunna     
Höö af Ängen          A                                           40   laß
Aff Myrer                                                              60   laß
          Summan Höö                                            100   laß
 

(Karttext:)

Blååsmark på denne Sijden 1 mijl her ifrån
Sandjord
Hård Waldz Engh.
Sand-jordh.
Lacus
Scala ulnarum