Å1:109


(Rubrik:)   Kalz marck

Notarum Explicatio

            Kallemarck        1 Hemman 
ibidem  Oloff Larsson            24       Skiäls Land 
            Larß Nilßon              24       Skiäls Land
 

Hafua sin nödtorfftigh lägenhet medh skogh
och muulbeet, ingen ängh, uthan i Skogh
och moraaß,
Fiskerij någerlunda

A    Summa uthsädh   3 tunnor 2/5 tunna
    Vthsädhe i Gärdet     A        3        tunnor     Höö   6   laß
    Vthsädhe i Gärdet     B           2/5    tunna      
    Aff Kärr och Myrer                                      Höö  40   laß
                 Summan Höö                                           46   laß
 
 
(Karttext:)

Lacus
Hård Wald.
Gränsträjkmarck på denna sidan ½ mil ifrå
Holma bethesmark.
Rook nääs på denna Sidan 1 mijl ifrå
Scala ulnarum