Å1:11-12


(Rubrik)   Luleå Sockn och Norre Prosterijedh

Notarum Explicatio

Antnääs               9   heman
Vthsädhe till heela byn         301/5   tunna
Vthsäde i Gärdet    A          291/2   tunna   Höö   50   laß
Vthsäde i Gärdet    B              1/2   tunna   Höö     6   laß
Höö aff Ängen        C                                        100   laß
aff  Vth Ängien                                                    55   laß
           Summan Höö                                          211  laß

A      Antnääs      9 hemman
1     Jöns Larson               101 skiäls land     vthsäde
       Starr Eng till höö                                          101  laß
2     Anders Erichson          34 skiäls land      vthsäde
       Starr Engh till höö                                          34  laß
3     Niels Larson                20 skiäls land      vthsäde
       Starr Eng till höö                                           20  laß
4     Lille Lars Larson          18 skiäls land      vthsäde
       Starr Engh till höö                                          18  laß
5     Store Lars Larson        32 skiäls land      vthsäde
       Starr Eng till höö                                           32  laß
6     Pär Erichson                20 skiäls land      vthsäde
       Starr Engh till höö                                         20  laß
7     Hans Nielson               18 skiäls land      vthsäde
       Starr Eng till höö                                           18  laß
       Ibidem Niels Anderson  6 skiäls land      vthsäde
       Starr Eng till höö                                             6  laß
8     Christoffer Arwidhson  27 skiäls land      vthsäde
       Starr Engh till höö                                           27  laß
       Hustru Margareta Ibidem 8 skiäls land     vthsäde
       Starr Eng till höö                                             8  laß
9     Jöns Päerson                24 skiäls land      vthsäde
       Starr Eng till höö                                           24  laß
       Ibidem Hustru Elin          4 skiäls land      vthsäde
       Starr Eng till höö                                             4  laß

Godh lägenheet till timmerskog, mulebete och gott fiskerij, leerjordh
och sandjordh mäst i alle gärden,
Denne by är belägen ifrå kyrkian 2½ mijl wästsöder vth.

B     Vtsäde               30     Tunnor
OB   obrukat åker           1/4   Tunna   
            Summa höö                                           312  laß
undantagandes det the fåå i Skog och myrer.

(Karttext)

Alwijk på denne sijdan  
Hårdwaldz Engh   
Sandh Jordh   
Mästedeles Hårdh Waldz Engh
Skåttsundh på denne sijdan   
Åkträs Wijken   
Schala Vlnarum