Å1:110-111


(Rubrik:)   Bers Wijken

Notarum Explicatio
1    Bärß wijken        10    Hemman  
2    Oloff  Oloffßon         16       Skiäls Land 
3    Michel Nilßon           15       Skiäls Land
4    Johan Larßon           18       Skiäls Land
5    Oloff Håckson          16       Skiäls Land
6    Johan Hanßon           16       Skiäls Land
7    Hustru Brita                6       Skiäls Land
8    Joen Staerk               16       Skiäls Land
9    Anderß Perßon         10       Skiäls Land
10  Erich Anderßon         20       Skiäls Land
      Anderß Suenßon        9       Skiäls Land
     
Smädz änkian              2       Skiäls Land
 
{   Joen i Swänß byn        2       Skiäls Land
      Larß i Blåsmarch         2       Skiäls Land

Hafwa sin nödtorfftigh lägenhet
medh Skogh och muulbeet,
Slemm och sanckahtigh ängh,
tämeligit fiskerij. 

    Summa uthsädh till hela
    byn    19 7/18 tunna
Vthsädhe i Gärdet     A      14 1/10    tunna     
Vthsäde i Gärdet       B           1/10    tunna      
Vthsädhe i Gärdet     C           ½      tunna   
Vthsädhe i Gärdet     D           ½      tunna      Höö   10   laß
Vthsädhe i Gärdet     E         2         tunnor    
Vthsädhe i Gierdet     F        1 3/10    tunna   
Vthsädhe i Gärdet     G        1          tunna     Höö     7   laß
Vthsäde i Gärdet       H           1/5     tunna    
Höö af Ängen           K                                           60   laß
Aff Kärr och Myror                                      Höö   50   laß
             Summan Höö                                          127   laß
 
 
 (Karttext:)

i staden..
Swänßbyn på denna sidan 1 mijl ifrå,
Salt Siön
Wijken
Skogh och Sandh moo här emellan
Starr ängh
Sandh iord.
Ny ujrögd ängh
Skogh och ängzmarck
Hårt lax på denna Sidan ½ mijl ifrån
Scala ulnarum