Å1:114-1151


Notarum Explicatio


    
      Swensbyn         heman 25

1     Jon Swenson                 25 ½    Skiäls Land     uthsäde      
       Starrwaldz Engh till höö                                       25 ½
2     Jöns Olufson                  16        Skiäls Land      uthsäde
       Starrwaldz Eng till höö                                         16 
3     Oluff Erichson                32        Skiäls Land      uthsäde
       Starrwaldz Eng till höö                                         32
4     Eßbiörn Matzon             35 ½    Skiäls Land      uthsäde
       Starrwaldz Eng till höö                                         35 ½
       Ibidem Hustru Brijta      12        Skiäls Land      uthsäde
       Starrwaldz Engh till                                              12
5     Oluff Nielson                  12       Skiäls Land       uthsäde
        Starrwaldz Eng till höö                                        12
6     Matz  Anderson              10       Skiäls Land      uthsäde
       Starrwaldz Eng till                                                10
7     Oluff Anderson               18       Skiäls Land      uthsäde
       Starrwaldz Eng till                                                18
       Ibidem Hustru Lucia         6        Skiäls Land      uthsäde
       Starrwaldz Eng till                                                  6
8     Anders Nilson                11        Skiäls Land      uthsäde
       Starrwaldz Eng till höö                                         11
9     Herman Anderson          24        Skiäls Land      uthsäde
       Starrwaldz Eng till höö                                         24     
10   Simon Nielson                16        Skiäls Land      uthsäde
       Starrwaldz Eng till höö                                         16 
11   Joen Simonson               22        Skiäls Land      uthsäde
       Starrwaldz Engh till höö                                       22
12   Erich Päderson               37        Skiäls Land      uthsäde
       Starrwaldz Eng till höö                                          37
13   Niels Mickilson              40         Skiäls Land      uthsäde
       Starrwaldz Eng till höö                                          40
       Ibidem Hustru Karin     14 ½     Skiäls Land      uthsäde
       Starrwaldz Eng till höö                                          14 ½
14   Joen Olufson                 31         Skiäls Land      uthsäde
       Starrwaldz Eng till höö                                          31
15   Erich Pärson                 21 ½     Skiäls Land      uthsäde
       Starrwaldz Eng till höö                                          21 ½
16   Hustru Maria                 20         Skiäls Land      uthsäde
       Starrwaldz Eng till höö                                          20
17   Anders Oluffson            16         Skiäls Land      uthsäde
       Starrwaldz Eng till höö                                          16
       Ibidem Johan Simonson 15         Skiäls Land      uthsäde
       Starrwaldz Engh till höö                                        15
18   Abraham Hanson          22         Skiäls Land      uthsäde
       Starrwaldz Eng till höö                                          22
19   Niels Pärson                 32         Skiäls Land      uthsäde
       Starrwaldz Eng till höö                                          32
20   Pär Larson                    16         Skiäls Land      uthsäde
       Starrwaldz Engh till höö                                        16
21   Matz Larson                  14        Skiäls Land      uthsäde
       Starrwaldz Eng till höö                                          14
       Ibidem Lars Jonson       16        Skiäls Land      uthsäde
       Starrwaldz Eng till höö                                          16
22   Hindrich Nilson              30        Skiäls Land      uthsäde
       Starrwaldz Eng till höö                                          30
23   Nils Jonson                    59        Skiäls Land      uthsäde
       Starrwaldz Eng till höö                                          59
24   Oluff Jönson                   32        Skiäls Land      uthsäde
       Starrwaldz Eng till höö                                          32
25   Swen Kråka                   16        Skiäls Land      uthsäde
       Starrwaldz Eng till höö                                          16

      
Till denne by fins godh lägenheet medh timmerskog, mu-
       lebete och gott fiskerij, Swartmylla öfwer alle gärden
       Starrwald i Engierne. Miölqwarn guår höst och wåhr.
       Och är belägen 1 mijl ifrå kyrkian Wästeruth.
     
      Summa wthsädh till hela byn  69  tunnor 9/10 fr
       Summa På höet                    650   laß

Vthsädet i Gärdet     A            1       tunna      Höö   16   laß
Vthsäde i Gärdet      B              1/5   tunna      
Vthsäde i Gärdet      C              2/5   tunna     
Vthsäde i Gärdet       D        17 9/10   tunna     Höö   80   laß
Vthsäde i Gärdet       E              3/5    tunna       
Vthsädhe i Gärdet     F              2/5    tunna      
Vthsäde i Gärdet      G               2/5   tunna     Höö     6   laß
Vthsädhe i Gärdet     H              3/10   tunna     Höö     6   laß
Vthsädhe i Gärdet     I            1 1/10   tunna     Höö     4   laß
Vthsädhe i Gärdet     K              1/5   tunna     Höö     6   laß
Vthsäde i Gärdet       L         12        tunnor    Höö 300   laß 
Vthsädhe i Gärdet     M          1 1/10   tunna     Höö     9   laß
Vthsäde i Gärdet       N              1/5   tunna
Vthsäde i Gärdet       O          5        tunnor    Höö   35   laß
Vthsäde i Gärdet       P              1/5   tunna      Höö   20   laß
Vthsädhe i Gärdet     Q              1/5   tunna    
Vthsädhe i Gärdet     R              2/5   tunna
Vthsädhe i Gärdet     S           1 1/10  tunna      
Vthsädhe i Gärdet     T           1 1/10   tunn
Vthsädhe i Gärdet     V              1/10   tunna        
Vthsädhe i Gärdet     X            9 3/10  tunna      Höö   12   laß
Vthsädhe i Gärdet     Y            3        tunnor    Höö     9   laß
Vthsädhe i Gärdet     Z               ½    tunna
Vthsäde i Gärdet       1            1 1/5    tunna     Höö   22   laß
Vthsäde i Gärdet       3            1 2/5    tunna      
Vthsädhe i Gärdet     4               7/10   tunna     Höö     4   laß
Vthsädhe i Gärdet     5                3/5   tunna     Höö     4   laß
Vthsädhe i Gärdet      6            9        tunnor    Höö   14   laß
Vthsädhe i Gärdet      7               1/5     tunna     
Vthsäde i Gärdet       8               ½    tunna      Höö  16   laß
Vthsädhe i Gärdet     9               1/10   tunn
Vthsädhe i Gärdet   10               3/5    tunna     
Vthsädhe i Gärdet    11               1/5    tunna     Höö     9  laß   
En Äng    Numero   12                                                8  laß
aff Kärr och Myror                                                  100  laß
            Summan Höö                                              672  laß.
       

(Karttext:)

BetzHaga
Skogh och bärgh
Suartmylla
Hardwalz Ängh
Salt Siön
Träsk
Träsk
Slem och sanck Ängh
Bårß wijken på denna sidan
Skogh och Bärgh
Suartmylla
Quarn
Scala vlnarum
Blåsmark på denna sidan


1 Egen paginering. Kartan finns på ett stort opaginerat utvik efter folio 113.