Å1:118-1191


(Rubrik:)   Roknääs

Notarum Explicatio

A   Rook nääs           22   hemman
       
  1  Anders Staffanßon             30        Skiäls Land    Uthsädh   
  2  Nilz Erichßon                     14        Skiäls Land
 
3  Anderß Larßon den yngre  21        Skiäls Land
  4  Anderß Hanßon                 10        Skiäls Land
  5  Larß Anderßon                  24        Skiäls Land
  6  Oluff Nilßon                         4        Skiäls Land
 
7  Joen Matßon                      32        Skiäls Land
 
8  Hanß Månßon                    15        Skiäls Land     
 
9  Anders Erichßon                 52        Skiäls Land
10  Matz Christerßon                44        Skiäls Land
11  Joen Oluffßon                     16        Skiäls Land
12  Joen Larßon                       18        Skiäls Land
13  Jöran Mårtzon                    32        Skiäls Land
14  Anderß Nilßon                     6        Skiäls Land
15  Nilz Anderßon                    13        Skiäls Land
16  Per Hanßon                        49        Skiäls Land
17  Anderß Larßon                   24           <...>
18  Jönß Perßon                       30           <...> 
19  Erich Anderßon                   26        Skiäls Land
20  Sisika Piga                            8        Skiäls Land
21  Larß Nilßon                          5        Skiäls Land
22  Een gammal piga                   2        Skiäls Land

Matz Hanßon j Siulnäs hafwer j denna by   6   Skiäls Land
Jahan Hanßon widh Sickforßen                  4   Skiäls Land
 
 
Hafwa sin nödtorfftige lägenheet medh äng och åker såsom
och skogh och mulbeet, men inte synnerligit fiskerij vtan lijte
till nådh laxfiiskeri.

Summa wthsäde till hela byn  43 tunnor  1/5 tunna
2 fr.

Rocknäs          22    Heman    
Vthsädhe till heela Byn                    43  1/5  tunna.
Vthsädhe j Gärdet    A       13 ½    tunna      Höö    32   laß
Vthsädhe j Gärdet    B         1 ½    tunna      Höö      2   laß
Vthsädhe j Gärdet    C            3/5    tunna    
Vthsäde j Gärdet      D         5 1/5    tunna   
Vthsäde j Gärdet      E         2        tunnor     Höö     7   laß 
Vthsäde j Gärdet      F            3/10   tunna    
Vthsäde j Gärdet      G         2        tunnor    
Vthsäde j Gärdet      H         2 ½    tunna      Höö  150   laß 
Vthsädhe j Gärdet     I          2 ½    tunna      Höö    16   laß 
Vthsädhe j Gärdet     K        1 1/5    tunna      Höö      6   laß
Vthsäde j Gärdet       L         2 1/5    tunna    
Vthsädhe j Gärdet     M         <...>
Vthsäde j Gärdet       N        3 ½     tunna   
Vthsäde j Gärde        O        1 1/10    tunna     Höö      7   laß
Vthsäde j Gärdet       P         1 1/10    tunna
Vthsäde j Gärdet       Q        2 3/5     tunna   
Vthsäde j Gärdet       R          <...>
Vthsäde j Gärdet       S            1/10    tunna
Vthsäde j Gärdet       T            1/5     tunna
Vthsäde j Gärdet       V            1/2    tunna
Vthsäde j Gärdet       X            7/10    tunna
Vthsäde j Gärdet       Y            2/5     tunna
Vthsädhe j Gärde       Z            3/10    tunna
Höö aff Ängen Numero 6                                        50   laß     
Höö aff Angen Numero 4                                        28   laß
            Summan Höö                                             298   laß.
       

(Karttext:)

Lill Pithe på denna sidan
Små starrängh
Hardwalz ängh
Siulz Nääs på denna sidan
dugelig betheßmark
Beetz hagar
skogz bache
Hardwaldz ängh
Hardwaldz ängh
Salt Siöön
Hardwalz ängh
Holma
Swänßbyn på denna sidan
Quaren
Scala vlnarum


1 Folio 116-117 saknas.