Å1:122-1231


(Rubrik:)   Lill Pitheå

Notarum Explicatio

A   Lill Pitheå           20   hemman
       
 
1    Erich Anderßon          21        Skiäls Land   
2    Erich Abrahamßon      20        Skiäls Land
3    Anderß Nilßon            21        Skiäls Land
4    Matß Johanßon           35        Skiäls Land
5    Erich Oloffson             26        Skiäls Land
6    Per Pederßon              16        Skiäls Land
7    Peder Anderßon          24        Skiäls Land
Ung  8    Nilz Anderßon       8        Skiäls Land     
9    Lars Hanßon                13        Skiäls Land
10  Oluff Larßon                14        Skiäls Land
11  Hustru Margreta           18        Skiäls Land
12  Anderß Oluffßon          14        Skiäls Land
13  Johan Anderßon finne   13        Skiäls Land
14  Hanß Anderßon            14        Skiäls Land
15  Nilz Anderßon              13        Skiäls Land
16  Joen Pederßon              20        Skiäls Land
17  Nilz Maßon                   16       Skiäls Land
18  Johan Anderßon            41        Skiäls Land
19  Erich Månßon               16        Skiäls Land
20  Mårten Nilßon              16        Skiäls Land

Nilz Pederßon bårgare i Pitheå
Stadh                                    8        Skiäls Land
Joen Larßon i öbyn              10        Skiäls Land
Hustru Kirstin i Swänßbyn      3 ½   Skiäls Land
Anderß Hanßon i Roknääs     1        Skiäls Land
 
Hafua sin nödtorfftigh lägen-
het medh Skogh och mulbeet
men intet så synnerligit fiske
rij.
Ängh så myket dee behöf-
ua, mestedeles löös åker
blifwer snart förderf-
uat  när någon köldh
kommer
Denna är belägen 1½ mijl
ifrån kyrckian wästeruth
 
B    Summa uthsäde till hela byn 
42 3/10 tunnor
 
    Lill Pitheå        20 Heman    
Vthsädhe till heela Byn                    42  3/10  tunna.
Vthsäde i Gärdet      A        8        tunnor      Höö      7   laß
Vthsäde i Gärdet      B            3/5   tunna       Höö    12   laß
Vthsädhe i Gärdet    C            ½    tunna       Höö    20   laß
Vthsädhe i Gärdet     D           ½    tunna
Vthsädhe i Gärdet     E         <...>
Vthsädhe i Gärdet     F        6 3/5    tunna       Höö   10   laß
Vthsädhe i Gärdet     G          3/10   tunna       Höö    16   laß
Vthsädhe i Gärdet     H      16        tunnor     
Vthsäde i Gärdet       I         1 1/5    tunna    
Vthsädhe i Gärdet     K        2 ½    tunna      Höö     2   laß
Vthsädhe i Gärdet     L         1 3/5   tunna      Höö      3   laß
Vthsädhe i Gärdet     M          3/10   tunna      Höö     1   laß
Vthsädet i Gärde       N        2        tunnor    Höö      2   laß
Vthsädhe i Gärde      O        1 1/10   tunna     Höö      6   laß
Vthsädhe i Gärdet     P         1 1/10   tunn
Höö af Ängen           R                                            16   laß     
Höö af Ängen           S                                            24   laß
Höö af Ängen           T                                          100   laß
            Summan Höö                                            219   laß.
       

(Karttext:)

Kommer ifrå åthräsket 3 mijlö her ifrån
Swartmylla
Skogh emellan
Hardwaldz ängh
Pijtheån
Hardwaldz ängh
Salt Siöön
Nyligen uptagen
Mestedelz Hardwall, ängh
Roknääs på denna sidan
Scala ulnarum


1 Folio 120-121 saknas.