Å1:130-1311


(Rubrik:)   Öbyn

Notarum Explicatio

    
       Öbyn            heman  26

1     Johan Oluffson                14       Skiäls Land      uthsäde      
       Starrwaldz Eng om höö                                       14  laß
2     Hustru Maria                    6        Skiäls Land      uthsäde
       Starrwaldz Eng om höö                                         6  laß
3     Päer Nielson                      8        Skiäls Land      uthsäde
       Starrwaldz Eng till höö                                        
4     Anders Månson             12         Skiäls Land      uthsäde
       Starrwaldz Eng om höö                                        12  laß
5     Mickel Oluffson               8         Skiäls Land      uthsäde
       Starrwaldz Engh till höö                                          8  laß
6     Simon Hanson                18        Skiäls Land      uthsäde
        Starrwaldz Eng till höö                                         18   laß
7     Oluff Anderson              18       Skiäls Land      uthsäde
       Starrwaldz Eng till höö                                         18  laß
8     Lars Joenson                  18       Skiäls Land      uthsäde
       Starrwaldz Eng till höö                                         18  laß
9     Brijta Jönsdotter               8       Skiäls Land      uthsäde
       Starrwaldz Engh till höö                                          8  laß
10    Mickil Joenson                 9½    Skiäls Land      uthsäde
       Starrwaldz Eng till höö                                            9½   laß
11    Johan Anderson             32        Skiäls Land      uthsäde
       Starrwaldz Eng om höö                                        32  laß    
12   Niels Hinderson              22        Skiäls Land      uthsäde
       Starrwaldz Eng om höö                                        22  laß
13   Oluff Larson                   18        Skiäls Land      uthsäde
       Starrwaldz Engh om höö                                      18  laß
14   Joen Larson                   24        Skiäls Land      uthsäde
       Starrwaldz Eng om höö                                        24  laß
15   Oluff Olson                      6         Skiäls Land      uthsäde
       Starrwaldz Eng om höö                                          6  laß
16   Anders Joenson               6         Skiäls Land      uthsäde
       Starrwaldz Eng om höö                                          6  laß
17   Mickil Mickilson               7½     Skiäls Land      uthsäde
       Starrwaldz Eng omk höö                                        7½   laß
18   Päer Larson                   17         Skiäls Land      uthsäde
       Starrwaldz Eng om höö                                        17  laß
19   Niels Larson                  20         Skiäls Land      uthsäde
       Starrwaldz Eng om höö                                        20  laß
20   Joen Pärson                   19         Skiäls Land      uthsäde
       Starrwaldz Engh om höö                                      19  laß
21    Anders Anderson          15         Skiäls Land      uthsäde
       Starrwaldz Engh till höö                                        15  laß
22   Anders Erichson               4½      Skiäls Land      uthsäde
       Starrwaldz Engh till                                                 4½   laß
23   Niels Pärson                    9         Skiäls Land      uthsäde
       Starrwaldz Eng om                                                 9   laß
24   Hindrich Pärson               8         Skiäls Land      uthsäde
       Starrwaldz Engh om                                               8   laß
25   Hans Mårtenson            18         Skiäls Land      uthsäde
       Starrwaldz Engh till                                              18   laß
26   Ödeshemman.       
       
       Deße effterscrefne: äro boendes vthi Staden.                                     
       Niels  Jonson                 11         Skiäls Land      uthsäde
       Starrwaldz Eng till höö                                          11  laß
       Oluff Jonson                  42         Skiäls Land      uthsäde
       Starrwaldz Engh till                                               42  laß
       Matz Klockare                6         Skiäls Land      uthsäde
       Starrwaldz Eng till                                                  6   laß
       Oluff Anderson              21         Skiäls Land      uthsäde
       Starrwaldz Engh till                                               21   laß
       Erich Jonson                  13½      Skiäls Land      uthsäde
       Starrwaldz Eng om                                               13½  laß
       Anders Olufson              26         Skiäls Land      uthsäde
       Starrwaldz Engh om höö                                       26   laß
       Lars Torrfastson            12         Skiäls Land      uthsäde
       Starrwaldz Eng om                                                12   laß
       Joen Ståål                        6         Skiäls Land      uthsäde
       Starrwaldz Engh om                                                6   laß
       Anders Anderson           15         Skiäls Land      uthsäde
       Starrwaldz Engh om höö                                       15   laß
       herr Johan Pastor           64         Skiäls Land      uthsäde
       Starrwaldz Eng till höö                                          64   laß
       
       Till denne by är godh lägenheet medh Skog, mulebet,
       och gott fiskerij, Lerjordh i alla gärden, StarrEn-
       gier, 
     
      Summa uthsädhe till hela byn 
         75  tunnor och 1 faat
       Summa Engh höö                    576   laß

Åbyn är 26 heman

Vthsäde till heela byn                    74  tunna.
Vthsädhe i Gärdet      A            3/10   tunna     
Vthsäde i Gärdet        B            ½    tunna       Höö     2   laß
Vthsäde i Gärdet        C          1       tunna    
Vthsäde i Gärdet        D          11/10  tunna
Vthsäde i Gärdet        E          3 7/10 tunnor      Höö   14   laß    
Vthsädhe i Gärdet      F           1      tunna       Höö     6   laß
Vthsäde i Gärdet        G           1      tunna     
Vthsädhe i Gärdet      H              1/5  tunna       Höö     7   laß
Vthsäde i Gärdet        I            1 3/5  tunna       Höö     9   laß
Vthsädhe i Gärdet      K          1 7/10 tunna       Höö     2   laß
Vthsädhe i Gärdet      L           5      tunnor      Höö     7   laß
Vthsädhe i Gärdet      M             2/3  tunna
Vthsädhe i Gärdet      N          2 ½   tunna      
Vthsäde i Gärdet        O          1 ½   tunna    
Vthsädhe i Gärdet      P             7/10  tunna       Höö   10   laß
Vthsäde i Gärdet        Q          5 3/5   tunna    
Vthsädhe i Gärdet      R           5       tunnor     Höö     5   laß
Vthsädhe i Gärdet      S          3 7/10  tunna      
Vthsädhe i Gärdet      T           1 ½   tunna       Höö     7   laß
Vthsädhe i Gärdet      V              3/5    tunna      
Vthsädhe i Gärdet      X              2/5   tunna     
Vthsädhe i Gärdet      Y              2/5   tunn
Vthsädhe i Gärdet       Z           2       tunnor
Vthsädhe     Numero 1           3 3/5  tunna        Höö     8   laß
Vthsädhe     Numero 2          2 ½   tunna
Vthsädhe     Numero 3          31/10  tunna
Vthsädhe     Numero 4           3      tunnor
Vthsädhe     Numero 5          13/10  tunna      
Vthsäde       Numero 6           3      tunnor      
Vthsädhe     Numero 7           3     tunnor        Höö   11   laß
Vthsäde       Numero 8             7/10 tunna         Höö   16   laß
Vthsäde       Numero 9           13/10 tunna   
Vthsäde       Numero 10         1 ½  tunna         Höö     7   laß
Vthsädhe     Numero 11            ½  tunna         Höö     5   laß
Vthsäde       Numero 12           3/10 tunna    
Vthsädhe     Numero 13         33/10 tunna         Höö   20   laß
Vthsädhe     Numero 14          1     tunna         Höö     5   laß
Vthsädhe     Numero 15          3 ½ tunna         Höö   30   laß
Vthsäde       Numero 16          1     tunna         Höö   20   laß
Höö aff Ängen           17                                          300   laß
Höö aff Ängen           18                                            60   laß
            Summan Höö                                              576   laß.
       

(Karttext:) Blad 1-3

Hårdwalz Engh
Salt Siön
Åkermark
Lill Avan
Hårdwalz ängh
Sandh hampn
Hardwalz ängh
Tull Portar
Hampn
Hardwalz ängh
Stor avan
Pitheå kyrckia och Stadh.
Tull porter.
ödeßgårdh
kyrck Siäln
Gran
Scala ulnanarum


1 Folio 129 saknas.