Å1:134-135


(Rubrik:)   Böle

Notarum Explicatio

   
       Böle           11   hemman
1    Jahan Knutßon            54       Skiäls Land   
2    Hanß Stenßon             29       Skiäls Land
3    Nilz Stenßon               24       Skiäls Land
4    Nilz Oloffßon              22       Skiäls Land
5    Augusten Nilzon          18
6    Peder Stenßon            17 ½    Skiäls Land
7    Jönß Jönßon               27        Skiäls Land
8    Oloff Larßon               27        Skiäls Land
9    Anders Hemmingßon   13        Skiäls Land
10  Oloff Smedh hafwer sin åker för sigh sielf no-
       terat folium 48
11   Nilz Oloffßon               4         Skiäls Land
  
      Haffwa sin nödtorftigh lägenheet medh Skogh mul-
       beet, och fiskerij,  
       Mechta slem och elak ängh.
       Temligh godh åker, doch mestedels Sandiord
     
       Summa uthsädh till hela byn  22  tunnor  4/5 
           2 fr.  2 ½ ft.
 
Vthsäde i Gärdet     A             5 tunnor       Höö 20 laß
Vthsäde i Gärdet     B              3/10 tunna    Höö 3 laß 
Vthsäde i Gärdet     C             3/5  tunna      Höö 2 laß
Vthsäde i Gärdet     D             3/10 tunna  
Vthsäde i Gärdet     E             3 ½  tunna
Vthsäde i Gärdet     F             1 1/10 tunna
Vthsäde i Gärdet    G              ½ tunna        Höö 4 laß  
Vthsäde i Gärdet    H              10 7/10 tunna Höö 100 laß
Vthsäde i Gärdet     I               3 tunnor       Höö  <...>
Höö af Kärr och Myror                                       40   laß
         Summan Höö                                             169   laß
  
(Karttext:)

Kommer uthur fielle
Långh Nääs på denne sidan 
Kyrck Siälen
Sandjordh
Mechta slem och elak ängh
Ööbyn på denna sidan 1 mijl ifrån
Scala ulnarum