Å1:137


(Rubrik:)   Finnbäcken

Notarum Explicatio

   
      Finnbäcken           2   hemman
1    Peder Jacobßon              4       Skiäls Land   
      Hustru Karin i Siulnääs.  4       Skiäls Land   bru-
      kar sin deel till fäbodar och
      hafwer der inga huus,
      
      Godh lägenhet  medh Skogh och
       mulbeet, icke synnerligh godh åker
       Äng någelunda.
       Fiskerij i Elwen.
       
B    Summa uthsäde  1  tunna  3  fr.
  Vthsädhe i Gärdet     A         ½  tunna      Höö   3   laß
  Vthsädhe i Gärdet     B         4/5  tunna      Höö   2   laß
  Höö af Ängen                                                   10   laß
         Summan Höö                                             15   laß
  
(Karttext:)

Hardwalz ängh
Pitheå, Elff.
Scala ulnarum