Å1:138-139


(Rubrik:)   Långh nääs

Notarum Explicatio

   
        Långh nääs           15   hemman
1    Hustru ???1                 14       Skiäls Land   
2    Anderß Nilßon            20       Skiäls Land
3    Oluff Swenßon            42       Skiäls Land
4    Swen Nilßon               16       Skiäls Land
5    Sven Anderßon           25       Skiäls Land
6    Jahan Swenßon           37       Skiäls Land
7    Erich Hanßon              16       Skiäls Land
8    Oloff Erichßon             20 ½   Skiäls Land
9    Erich Erichßon             16       Skiäls Land
10  Joen Larßon                16       Skiäls Land
11  Mickel Nilßon              16      Skiäls Land
12  Gabriel Nilßon             14       Skiäls Land
13  Hanß Oloffßon             21       Skiäls Land
14  Peder Larßon               19       Skiäls Land
15  Larß Erichßon ibidem     4       Skiäls Land
     
Anderß Larßon i Roknäs hafwer i den-
      na by                            8       Skiäls Land
     
Joen Joenßon ibidem hafwer i Siulnäs
      och Långnäs                3 ½   Skiäls Land
      Långnäs hafuer åker och ängh i Siul
      näs
       
Vthsädhe i Gärdet     A              3/5  tunna      Höö     8   laß 
Vthsädhe i Gärdet     B        24 7/10  tunna      Höö   80   laß
Vthsädhe i Gärdet     C             3/10  tunna      Höö   10   laß
Vthsädhe i Gärdet     D           3       tunnor     Höö   30  laß 
Vthsäde i Gärdet       E           2 ½   tunna      Höö    15  laß
Vthsädhe i Gärdet     F           1 7/10  tunna      Höö   15  laß
Vthsädhe i Gärdet     G             2/5   tunna       Höö   10  laß
Höö af Ängen           H                                             50   laß
         Summan Höö                                                218   laß

Notarum Explicatio
Hafua sin nödtorfftigh lägenhet med
Skogh och Mulbet, doch icke timb-
berskogh, ej heller något synnerlig-
ht fiskerij,
Äng någorlunda,
Godh åker, mestedeles suartmylla

Summa uthsäde till hela byn 
33  tunnor  1/5 ???2
      

(Karttext:)

Kyrckebyn på denna sidan 
Sanck och elak ängh
Siulnääs på denna sidan.
Salt Siöön
Scala ulnarum


1 Namnet oläsligt.
2 Oläsligt ord.