Å1:14


(Rubrik:)   Luleå Sockn ock Norre Prosterijedt

Notarum Explicatio

A    Swarttbyen               7   Hemman
1     Niels Anderßon            56      Skiäls Land
2     Lars Larßon                 40½   Skiäls Land
3     Jon Anderßon              34      Skiäls Land
4     Peder Jonßon               40      Skiäls Land
5     Niels Harmanßon         16½   Skiäls Land
6     Päder Jönßon               18      Skiäls Land
7     Hustro Anna                  4      Skiäls Land

Hafwa sine nödtorftige legenheeter medh
Skogh mulbeet och fiskerijedt.
Engiarne äre elake och belägne i kärr och moraß
een mijl ifrån byen, Denne by frys gemenligen
och är belägen 4 mijl ifrån kyrkian wäster-
norr

B      Vtsäde                           192/5    Tunna
         Vthsäde i Gärdet   A        31/10   tunna
         Vthsädhe i Gärdet  B       4        tunnor
         Vthsädhe i Gärdet  C       89/10   tunna    Höö    3   laß
         Vthsädhe i Gärdet  D         1/5    tunna
         Vthsäde i Gärdet   E        31/5    tunna
         Höö aff Ängen      G                                        50   laß
         Aff Vth Ängier  Höö                                       40   laß
                Summan Höö                                           93   laß

(Karttext:)

Bodarne opå denne sijde  
Ler Jord  
Ler Jord  
Träsck   
Sand Jordh  
Hårdwaldz Engh  
Leer Jordh
Sand Jordh  
Sewastebyen på denne sijdan 1 mijl här ifrån. 
Scala Vlnarum