Å1:140Notarum Explicatio


1    Oluff Pederßon i Arnmark            14       Skiälls Land   
    
     
Hafuer någelunda sin lägenhet, medh Å-
      ker och Ängh, Skogh och Muulbeth
      fiskerij uthi Elwen någerlunda efter
      nödhtorfften.
 
Uthsäde                 1 1/10  tunna     
Höö hårdwald                                 Höö   14   laß

Arnmark      heman  1
Vthsädhe alß          1 1/10  tunna      Höö   14   laß
aff Kärr och Myror                                   20   laß
       Summan Höö                                     34   laß
  

(Karttext:)

Hårdwalz ängh
Ligger till Arnmark ½ mijl ifrån byn
Finnbreken på denna sidan
Pitheå Elff
Scala ulnarum