Å1:141


(Rubrik:)   Pijteå Sockn och Norre Prosterijdt

Notarum Explicatio

A   Man Hierf             2 hemman
1    Jahan Olofßon            28      Skiäls Land   
2    Olof Staffanßon          24       Skiäls Land   
     

      Denne by hafwer tilförenne warit
      3 hemman , män nu brukas han
      Vthi 2 hemman  
      Hafwa sine gode lägenheter, medh Skogh
      Mulbet och gått fiskerijedt,
      godh åker, frys sällan
      Engiarne äre belägne i kärr och
      moraß
      Denne by är belägen 11 mijl ifrå
      kyrkian wäster norr Vth,
 
B    Vtsäde                 4 ½     tunna     
       Höö aff Gierdet                            14   laß
       aff Skogz Myror                           12   laß
 
  

(Karttext:)

Leer Jordh
Manhierfz Träsk
Wijsz Träsch En mijl här ifrån
Scala Vlnarum