Å1: 142-143


(Rubrik:)   Pijteå Sochn och Norre Prosteriedt

Notarum Explicatio

   
A        Håknsz öön           15   hemman
1    Peder Joenszon i Sallan    56        Skiäls Land  
2    Hustru Barbro                 16        Skiäls Land
3    Olof Pederszon                  9        Skiäls Land
4    Joen Erichßon                  32        Skiäls Land
5    Stor Jon Olofßon             16        Skiäls Land
6    Per Nielszon                    17        Skiäls Land
7    Niels Larszon                  14 ½    Skiäls Land
8    Jon Hanszon i Skattan      26        Skiäls Land     
9    Per Jonßon Ibidem             8        Skiäls Land
10  Lil Olof Jonszon               17        Skiäls Land
11  Staffan Nielszon               23        Skiäls Land
12  Jon Jonszon                       5        Skiäls Land
13  Staffan Staffanßon             9        Skiäls Land
14  Olof Erszon                     10        Skiäls Land
15  Elisabet Pijga                   11        Skiäls Land

      Deße undertäcknade hafwa åker vthi
      denne by. Nembligen
      Mårten Olofßon i Pårssnääs    4  Skiäls Land
      Hustru Christin Ibidem            2  Skiäls Land
      Hans Nielßon Ibidem              8  Skiäls Land
      Olof Olofßon Ibidem              8  Skiäls Land
      Lars Nielßon Ibidem               8  Skiäls Land
      
      Hafwa sine nödtorftige legenheter
      medh Skogh mulbeet och fiskerijedt,
      Tämligh godh åker,
      Engh intet synnerligit.
      Denne by är belegen een mijl ifrån
      kyrkian norr Vth,
        Vthsäde       29     Tunnor
        Obrukat åker   1/4  Tunna
        
  Håkansön             heman    15      
Vthsädhe till heela Byn          29       tunnor
Vthsädhe i Gärdet     A           3 2/5   tunna      Höö   16   laß
Vthsädhe i Gärdet     B           7 9/10  tunna      Höö   35   laß
Vthsädhe i Gärdet     C            5       tunnor     Höö     4   laß
Vthsädhe i Gärdet     D           2 1/10  tunna      Höö   10   laß
Vthsädhe i Gärdet     E               4/5   tunna      Höö     7   laß
Vthsädhe i Gärdet     F               1/5   tunna      Höö     4   laß  
Vthsädhe i Gärdet    G               2/   tunna      Höö     5   laß
Vthsädhe i Gärde      H               1/10  tunna      Höö     3   laß
Vthsädhe i Gärdet     I              <...>
Vthsädhe i Gärdet     K               1/5   tunna      Höö     6   laß
Vtsädhe i Gärdet       L            5 ½    tunna      Höö     7   laß
Vthsadhe i Gärdet     M              1/5    tunna       Höö     4   laß
Vthsädhe i Gärdet     N              1/10   tunna      Höö   10   laß
Vthsädhe i Gärdet     O              9/10    tunna      Höö     2   laß
Vthsädhe i Gärdet      P               2/5    tunna      Höö   16   laß
Vthsäde i Gärdet       Q              3/10   tunna     Höö   12   laß
Höö af Kärr och Myror                                             60   laß
        Summan Höö                                                  201   laß
       
(Karttext:)

Salt Siön
Sand Jordh
Pårsznääs på denna sidan
Små Starr Engh
Afwan
Sand Jordh
Små Starr Engh
Sand Jordh
Sand Jordh