Å1:144


(Rubrik:)   Pijteå Sockn och Norre Prosterijedh.

Notarum Explicatio

   
A   Wijszträsk           2   hemman
1    Jacob Erichszon             15       Skiäls Land   
2    Anders Pederszon          10       Skiäls Land  
     
      Haffua sina gode legenheet  medh skogh
      mulbet och gått fiskerijedt,
      Engiarne Vthi kiärr och moraß,
      Denne by är belägen 9 mijl ifrån
      Kyrkian, Wäster norr Vth
   
B   Vthsäde             4  7/10    Tunna
      Vthsädhe i Gärdet     A      4       tunnor      Höö   10   laß
      Vthsädhe i Gärdet     B         7/10  tunna       Höö     3   laß
      Höö af Kärr och Myror                                         30   laß
               Summan Höö                                               43   laß
  
(Karttext:)

Wuszkusz på denne sijdan ½ mijl här ifrån.
Skogh och Bärgh.
Sandh Jordh
Träsck
Scala Vlnarum