Å1:145


(Rubrik:)   Pijteå Sockn och Norre Prosterijedt.

Notarum Explicatio

   
A   Trundiafwan           3   hemman
1    Andersz Joenszon             32       Skiäls Land   
2    Niels Hindrichszon            17       Skiäls Land  
3    Jahan Olofszon                 14       Skiäls Land  
     
      Haffa sine nödtorfftige lägenheet medh skog
      mulbeet och gott fiskerijedt, Elaka Engier
      myckit sandigh åker, och ingen legenheet.
      Mera åker at Vptaga wedh byen, Vthan
      på Trundöön folium 38

B   Summa Vtsädet på heele byen, Vndantagandes
      Trundöön                           2 ½   Tunna

      Denna byen ähr belägen 3 mijl ifrån
      kyrkian öster norr Vth,
   
      Vthsädhe i Gärdet     A         9/10   tunna      Höö   25   laß
      Vthsäde i Gärdet       B         1/10  tunna    
      Vthsädhe i Gärdet     C         ½    tunna    
      Vthsädhe i Gärdet     D         1/5   tunna     
      Vthsädhe i Gärdet     E          1/10  tunna     
      Vthsädhe i Gärdet     F          1/5   tunna      Höö   16   laß
      Vthsädhe i Gärdet     G          ½   tunna      Höö     4   laß
      Höö af Ängen           H                               Höö   60   laß
               Summan Höö                                              95   laß
  
(Karttext:)

Roßwijks Egor opå denne sijden ½ mijl här ifrån
kommer Vthur moraas
Små Starr Eng
Små Starr Engh
Små Star Eng
Skogh och Bergh.
Salt Siön
Scala Vlnarum