Å1:146-147


(Rubrik:)   Pijteå Sockn och <Norre Prosterijedt>1

Notarum Explicatio

   
      Harbekenn           3   hemman
                      Nembligen
      Ingell  Abrahamszon              32       Skiäls Landh  
      Påfwell Jönszon Ibidem         21       Skiäls Land  
      Olof Olofszon i Brändön       32        Skiäls Land  
     
      Deßa äre belägne Vnder Pårßnääs by 1/8 dels mijl
      ifrån sielfve bolbyen, och hafwa sin åker
      för sigh sielfwe, män Engen hafwa dhe tilhopa
      hwar efter sin qwota  [go]2
      Godh legenheet medh Skogh och mulbeet
      sampt fiskierijedt.
 
A   Summa Vtsädet till Harbekenn
           ähr                                2 9/10   Tunna 
B   Vtsädet till brendöön           4 6/10  Tunna         

      Denna by ähr belägen 1½ mijl ifrån kyrkian

C    Jahan Olofszon i Pårsznääs. Vthsädet     7/8   Tunna     
   
                   Summa till bägge byarne    7 ½    tunna
      Vthsäde i Gärdet      A         9/10   tunna      Höö    1   laß
      Vthsädhe i Gärdet     B         7/10  tunna      Höö    2   laß
      Vthsädhe i Gärdet     C         2/5   tunna      Höö    1   laß
      Vthsädhe i Gärdet     D      2 1/5   tunna      Höö    9   laß
      Vthsädhe i Gärdet     E          4/5   tunna     
      Vthsädhe i Gärdet     F          1/5   tunna     
      Vthsädhe i Gärdet     G         9/10  tunna      Höö    9   laß
      Vthsädhe i Gärdet     H      1        tunna      Höö  10   laß
      Vthsädhe i Gärdet     I         <...>
      Vthsädhe i Gärdet     K          2/5   tunna     Höö    1   laß
      Höö af Ängen           L                                        10   laß
      Aff VthÄngier Höö                                              30   laß
                 Summan Höö                                           73   laß
  

(Karttext:)

Träsch.
Salt Siön
Scala Vlnarum


1 Norre Prosterijedt dolt bakom flik.
2 Troligen ordet god som påbörjats här, men sedan flyttats ner en rad.