Å1:148


(Rubrik:)   Pijteå Sockn och Norr Prosterijedt.

Notarum Explicatio

   
      Trundöön, belägen ½ mijl ifrån Bålbyen  Trun-
              diafwan, folium 36
      Vtsäde på sielfwe öön          3 ½   tunna
      Denna öö ähr een mijl lång och 1/3 mijl bredh,
              Gierdes Höö       30   laß
   
     
(Karttext:)

Salt Siön
Hårdwaldz Ängh
Sandig åker
Schala Vlnarum