Å1:149


(Rubrik:)   Pijteå Sockn och Norre Prosterijedt.

Notarum Explicatio

   
      Kyrkiebyen           3   hemman
1    Pastor Herr Jahan                           3    tunnor 1 fat  
2    Hindrich Jöranßon    {   lijka stora   3    tunnor 1 fat
3    Anders Larszon                              3    tunnor 1 fat
     
      Vthi denne by är mäckta grof Sandåker brukas nu mäst
      till fäbodar, effter Åkeren intet kan bära sädh, elliest
      frys Han gemenligen
      Godh Engh, Skogh och mulbeet
 
B   Vthsädet                9 1/10  Tunna         
 
      Vthsädhe i Gärdet     A      1           tunna   
      Vthsädhe i Gärdet     B         1/5   tunna    
      Vthsädhe i Gärdet     C         3/5   tunna      Höö    1   laß
      Vthsädhe i Gärdet     D          7/10  tunna      Höö    5   laß
      Vthsädhe i Gärdet     E       7 3/5   tunna      Höö  32   laß
      Höö af Ängen           F                                        32   laß
      Aff VthÄngier Höö                                              20   laß
                 Summan Höö                                           90   laß
  

(Karttext:)

Aren mark på denne sijdan 1 mijl
Pitheå Elff.
Små Star Engh
Sandh Jordh
Kyrkewijken
Böle på denne sijdan 1/8 mijl 
Långh nääs Egor
Schala Vlnarum