Å1:15-16


(Rubrik:)   Luleå Sochn och Norre Prosteriedt

Notarum Explicatio

Sewast Byn            13   Heman 8
Vthsäde till heela byn                311/5     Tunna
Vthsäde i Gärdet    A               25 9/10    Tunna        Höö    150    laß
Vthsäde i Gärdet    B                    1/5     Tunna        Höö      20    laß
Vthsäde i Gärdet    C                 1 3/10    Tunna    
Vthsäde i Gärdet    D                 1 2/5     Tunna        Höö      12    laß
Vthsäde i Gärdet    E                  1         Tunna        
Vthsäde i Gärdet    F                    1/5       Tunna    
Obrukat åker i alla gårdar           11/5     Tunna       
Höö af Vthängien                                                    Höö     30    laß
          Summan Höö                                                Höö   212    laß


A    Sewastebyen            13   Hemman
1     Grels Larßon                33½      Skiäls Land
2     Hans Jönßon                 19½     Skiäls Land
3     Olof Perßon                  14        Skiäls Land
4     Olof Erichßon                25       Skiäls Land
5     Peder Nielßon               11        Skiäls Land
6     Peder Erichßon             14        Skiäls Land
7     Jöns Nielßon                 26        Skiäls Land
8     Hans Nielßon                19        Skiäls Land
9     Anders Larßon              20½     Skiäls Land
10   Niels Pederßon Smedh  24        Skiäls Land
11   Niels Pederßon Kneekt 15        Skiäls Land
12   Niels Hanßon                16        Skiäls Land
13   Hustro Margreta           14        Skiäls Land

Deße undertäcknade hafwa och åker
i denne by nembligen

Niels Erßon            i    Unebyn            2        Skiäls Land
Hustro Anna          i    Bälingh            4        Skiäls Land
Hustro Margreta    i    Unebyn           3        Skiäls Land
Påfwell Nielßon     Ibidem                  3        Skiäls Land
Lars Nielßon         Ibidem                  3        Skiäls Land
Anders Olofßon    i     Staden             1        Skiäls Land
Hindrich Månßon  i     Engeby            2        Skiäls Land
Mäster Anders pastor                        2        Skiäls Land

Haffwa sine nödtorfftige legenheet,  medh
Skogh Mulbeet och fiskerijedt,
Inge Engiar mere ähn som upå denne
afrijtningen finnes uthan i Kärr och Moraß.
Åkeren frys snart när nogon köld kommer

Denne by är belägen 3 mijl ifrån kyr-
kian Wäster Norr Vth.

B   Vtsäde               31       Tunor.
OB Obrukat åker       11/5     Tunna.

(Karttext:)

Swartbyen på denne sijdan, een mijl här ifrån  
Sand Jordh  
Afwan
ligger allsammans i lund och brukas till Engh. 
Scala Vlnarum  
Sunnerbyen på denne sijdan.


8 Den sista delen av Notarum Explicatio gällande uthsäde och höö är inskriven på kartan
  utan ram