Å1:150-151


(Rubrik:)   Pijteå Sochn och Norre Prosterijedt

Notarum Explicatio

   
A   Pijtholm                   24   hemman
1    Erich Anderszon               9         Skiäl Landh 
2    Olof  Olofßon                 32         Skiäl Landh
3    Anders Pederszon           28        Skiäl Landh
4    Erich Olofßon                  26        Skiäl Landh
5    Hustru Margreta               5        Skiäl Landh
6    Matz Pederszon                4         Skiäl  Landh
7    Malin Pijga                        8        Skiäl  Landh
8    Erich Michelszon             31        Skiäl  Landh    
9    Olof Månszon                 16        Skiäl  Landh
10  Anders Pederszon Lule    22 ½    Skiäl  Landh
11  Hustru Brijta                    10        Skiäl  Landh
12  Karin Pijga                        4        Skiäl  Landh
13  Joen Mårtenszon             50        Skiäl  Landh
14  Hustru Elin                        9        Skiäl  Landh
15  Jahan Anderszon              19        Skiäl  Landh
16  Hustru Sigridh                    7        Skiäl  Landh
17  Påfwell Jacobßon             16        Skiäl Landh 
18  Erich Larszon                   20         Skiäl Landh
19  Olof Jönßon                     28        Skiäl Landh
20  Olof Michelszon               20        Skiäl Landh
21  Mårten Anderszon            12        Skiäl Landh 
22  Sigridh Pijga                     15         Skiäl Landh
23  Niels Jönßon                    35        Skiäl Landh
24  Niels Jonszon                   21        Skiäl Landh

       Hafwa sine nödtorfftige legenheeter medh Skogh,
       mulbeet och gått fiskerijedt,
       Gode Engiar
       Åkeren frys gemenligen när sådane åhr ähre
       Denne by är belegen 1 mijl ifrån kyrkian öster söder
B     Vthsädet       43 7/10    Tunna
OB   Obrukat åker  3 1/4     Tunna
              
Vthsädhe till heela Byn         43 7/10  tunna
Vthsäde i Gärdet      A         27 1/5   tunna      Höö  150   laß
Vthsädhe i Gärdet     B              1/5   tunna      Höö      4   laß
Vthsädhe i Gärdet     C              2/5   tunna      Höö      3   laß
Vthsädhe i Gärdet     D              1/5   tunna      Höö      4   laß
Vthsädhe i Gärdet     E              1/5    tunna      
Vthsädhe i Gärdet     F              9/10  tunna      Höö     3   laß  
Vthsädhe i Gärdet     G              4/   tunna      Höö   35   laß
Vthsäde i Gärdet       H           1 3/5   tunna      Höö      8   laß
Vthsäde i Gärdet       I                3/5   tunna      Höö     3    laß
Vthsädet i Gärdet      K           1        tunna    
Vthsädet i Gärdet      L           5 1/   tunna      Höö      7   laß
Vthsädet i Gärdet      M             ½     tunna      Höö    10   laß
Vthsädhe i Gärdet     N              ½    tunna      Höö     3   laß
Vthsädet i Gärdet      O             9/10    tunna     Höö      5   laß
Vthsädhe i Gärdet      P           1 2/5     tunna     Höö    10   laß
Vthsädhe i Gärdet     Q           1 3/10   tunna     Höö      4   laß
Höö af Ängen            R                                                9   laß
Höö af Ängen            S                                                7   laß
Höö aff Ängen           T                                              12   laß
Höö af Ängen            V                                            300   laß
         Summan Höö Alß                                            568   laß
       

(Karttext:)

Ler Jordh.
Sandh Jordh.
Sanch och Små Starr Engh.
Ströms Wijken
Hård waldz Engh.
Betz Haga.
Ler Jordh
Låsholms Sjön
Betz Haga.
Betz Haga.
Mar Wijken
Scala Vlnarum.