Å1:152


(Rubrik:)   Pijteå Socken och Norre Prosterijedt

Notarum Explicatio

   
      Byen           5   hemman
1    Olof Ingewaldhßon                20    Skiäl Land 
2    Jöns Pederszon                      21    Skiäl Land     
3    Olof Pederszon                      13    Skiäl Land 
4    Matz Olofßon                        32    Skiäl Land     
5    Ett ödes hemman                   36    Skiäl Land 
     
       Hafwa sine nödtorfftige lägen-
       heeter medh Skogh mulbeet
       och fiskerijedt,
       frys gemenligen
       Denne byen ligger 6 mijl ifrån
       kyrkian wäster norr
 
       Vthsäde               14 3/5  Tunna
       Obrukat åker             3/4  Tunna
B     Leer Jordh.
C     Sandh Jordh.
 
      Vthsäde i Gerdet       A      7 ½    tunna      Höö  16   laß
      Vthsäde i Gärdet       B      2 ½   tunna      Höö  16   l
      Vthsäde i Gärdet       C         ½   tunna      Höö    6   l
      Vthsäde i Gärdet       D       2 ½  tunna      Höö    9   l
      Vtsäde i Gärdet         E       1 3/5   tunna     Höö    6   l
      Höö af VthÄngier                                               14   l
             Summan Höö                                              67   l
  

(Karttext:)

Öfwer byen på denne sijdan ½ mijl här ifrån
Sijkfårszen på denne sijdan 3 mijl  her ifrån
Schala Vlnarum