Å1:153


(Rubrik:)   Pijteå Socknn och Norre Prosterijedh

Notarum Explicatio

   
A    Sandöön             2   hemman
1    Olof Joenszon i Pijteå                                           
2    Niels Joenszon Ibidem       
     
      Denne öö brukas mestedeles
      till fääbodar
      All sand Jordh.
 
B   Vthsäde                1 7/10  tunna         
 
      Vthsädhe i Gerdet      A      3/10   tunna
      Vthsäde i Gärdet        B      2/5    tunna    
      Vthsäde i Gärdet        C      3/10   tunna     
      Vthsäde i Gärdet        D      7/10   tunna    
      Aff Ängen                  E                                     7   laß
      Aff Ängen                  F                                     7   laß
            Summan Höö                                            14   laß
  

(Karttext:)

Sandh Jordh
Schala Vlnarum