Å1: 154-155


(Rubrik:)   Pijteå Sockn och Norre Prosteriedt

Notarum Explicatio

   
A    Rooszwijk           13   hemman
1    Hustro Karin                    22        Skiäls Land  
2    Hans Olofszon                   6        Skiäls Land
3    Niels Pederszon               21        Skiäls Land
4    Siffredh Pederszon           19        Skiäls Land
5    Peder Olofßon                 30        Skiäls Land
6    Hustro Brijta                   11        Skiäls Land
7    Hustro Gziöle                 10       Skiäls Land
8    Lars Olofßon                   13        Skiäls Land     
9    Hustro Kierstin                 5        Skiäls Land
10  Peder Abramßon             33        Skiäls Land
11  Anders Perszon               12        Skiäls Land
12  Hustro Margreta             13        Skiäls Land
13  Peder Pederszon             30        Skiäls Land
14  Hustro Karin                    8        Skiäls Land
 
     
Hafwa sine nödtorftige legenheeter medh
      Skoog, mulbeet och fiskerijedt, ingen
      Engh Vthan den som ligger i åkeren,
      nogre moras o skogen een mil ifrån
      byen, som dhe måste gå på skijder när
      de skole bruga den,
      Qwarn som går höst och wår,
      
      Johan Olofßon i Trundiafwan hafwer
      i denne by                          7        Skiäls Land
                 
B    Vthsäde       22     Tunnor
      Vtsäde i Gärdet     A           19 7/10   tunna      Höö   100   laß
      Vthsäde i Gärdet      B             1/5    tunna  
      Vthsädhe i Gärdet     C             1/10   tunn
      Vthsädhe i Gärdet     D             2/5    tunna   
      Vthsädhe i Gärdet     E              ½    tunna     
      Vthsäde i Gärdet      F             1/10   tunna      Höö       4   laß  
      Vthsäde i Gärdet      G           1        tunna     
      Höö af VthÄngier                                                       40   laß
               Summan Höö                                                  144   laß
       
(Karttext:)

Mööfundh
Leer Jordh
Träsch
Schala Vlnarum
Hårdwaldz Engh
Wijken
Sand Jordh
Salt Siön
Trundiafwan på denna sidan ½ mijl här ifrån