Å1:156


(Rubrik:)   Pijteå Socken och Norre Prosterijedt.

Notarum Explicatio

   
A    Muszkus            3   hemman
1    Matz  Nielßon            19    Skiäls Land
2    Clemmet  Erichßon     13    Skiäls Land                                           
3    Sylwester  Oloflßon    10    Skiäls Land      i Kors-
      träsk brukar denna gårdh
     
       Hafwa sine nödtorfftige legen-
       heeter medh Skog, mulbeet
       och fiskerij.
       Engierne belägne een mil ifrån
       byen vthi kierr och moraß

B    Vtsäde                3 1/10  tunna
       Denne by är belägen 9 mijl
       ifrån kyrkiann, wäster Vth        
 
       Höö aff Gierdet                           7   laß
       Aff Kärr och Myror                  30   laß
            Summan Höö                       37   laß
  

(Karttext:)

Wijsz Träsch på denne sijdan ½ mijl här ifrån
Ler Jordh
Kårsz Träsch på denne sijdan een mijl här ifrån
Schala Vlnarum