Å1: 158-159


(Rubrik:)   Pijteå Sochnn och Norre Prosteriedh.

Notarum Explicatio

   
A   Pårsznääs           7   hemman
1    Mårten Olofßon              42        Skiäls Land  
2    Jahan Olofßon                 46        Skiäls Land
3    Jahan Pederßon               24        Skiäls Land
4    Peder Joenszon               26        Skiäls Land
5    Lars Nielßon                   24        Skiäls Land
   Lars Pederszon               20        Skiäls Land
      Hustro Brijta i Pålmark     9        Skiäls Land
      Anders Stafanszon            3         Skiäls Land   i Fårsen
      Hustro Anna Ibidem        3         Skiäls Land
      Joen Erichszon i Pulnäs    23        Skiäls Land     
7    Lisabet Pijga i Lundh         6        Skiäls Land
      Olof i Brändöön              32        Skiäls Land
      Ingell i Harbeken             32        Skiäls Land
      Påfwel Ibidem                 21        Skiäls Land
    
      
Deße undertäcknadhe
       ähre Vth Byes, Nemligen
      
Peder Pederszon i Siulsmark    1       Skiäls Land
       Niels Larszon i Håkansön        2 ½   Skiäls Land
       Peder Jonszon Ibidem             3       Skiäls Land   i Skatan
 
     
Denne by finnes intet synner-
       ligit medh Skogh och mulbeet
       Elaka Ängiar och någorlunda
       fiskerijedt, myckit instänckt
       medh andras Egor
     
      Vhtsede alß           23  1/10   tunna
      Vtsäde i Gärdet        A        18 1/10   tunna      Höö    22   l
      Vthsäde i Gärdet      B         <...>
      Vthsäde i Gärdet      C              ½    tunn
      Vthsäde i Gärdet      D          1        tunna      Höö      7   l
      Vthsädhe i Gärdet     E          1         tunna     
      Vthsädhe i Gärdet     F              2/5   tunna      Höö      8   l  
      Vthsäde i Gärdet     G              3/5    tunna
      Vthsäde i Gärdet      H          1        tunna     
      Vthsädhe i Gärdet     I               ½    tunna      Höö      3   l
      Aff Ängen                 K                                   Höö  100   l
      Aff Ängen                 L                                   Höö     20   l
      Aff Kärr och Myror                                        Höö    40   l
               Summan Höö                                                  200   laß
       
(Karttext:)

Afwan
Sanch Engh
Pårsnääs Fiälen
Sand Jordh
Hakons öön
Håkons öön
Schala Vlnarum
Salt Siön