Å1:160


(Rubrik:)   Pijteå Sochn och Norre Prosterijedt.

Notarum Explicatio

   
A    Pålmark            1   hemman
1    Hustro  Brita                         9    Skiäls Landh
     
      Hafwer sine nödtorftig legenheet, medh Skog
      Mulbeet och Fiskerijedt, ähr belägit ½ mijl
      ifrån Pårßnääs och kommer där vnder
      byn, och hafwer intet mera åker och
      Engh som här Noterat ähr.
K   Hustro Christin i Pårßnäs                                            
P    Jahan Pederszon Ibidem

      Sand Jordh
      Hårdwaldz Engh
      Uhtsädh                    1 3/10 tunna
      Höö af Ängen   A                          16   laß
      Höö aff Ängen  P                           12   laß
                Summan Höö                       28   laß
    
 
(Karttext:)

Pålmarkz Träsk
Hardwaldz Ängh
Schala Vlnarum