Å1:161


(Rubrik:)   Pijteå Socken och Norre Prosterijedt.

Notarum Explicatio

   
      Deße Egor äre belägne på Böle Egendoom een
      ½ mijl ifrån sielfwe bolbyn
      Olof Olofßon Smedh            5    Skiäls Landh   folium 48
      Erich Joenszon i Öögbyen    2    Skiäls Landh                                           
      Augusten Nielßon i Böle       3    Skiäls Landh    
      Jon Larszon i Långnääs        2    Skiäls Landh
      
B    Summa Vthsädet            1 7/10  tunna
       Höö aff Ängen    A                                 5   laß
       Höö aff Ängen    B                               20   laß
            Summan Höö                                  25   laß
  

(Karttext:)

Kiörk Fielen
Sand Joord
Hårdwaldz Engh
Schala Vlnarum