Å1: 162-163


(Rubrik:)   Saknar Rubrik

Notarum Explicatio

   
A   Siulszmark           8   hemman
1    Olof Christopherszon       14         Skiäls Land  
2    Peder Pederszon              18 ½    Skiäls Land
3    Olof Abrahamszon           12        Skiäls Land
4    Erich Pederszon               22 ½    Skiäls Land
5    Måns Zakarieszon            14        Skiäls Land
   Peder Tårfastszon             11        Skiäls Land
7    Hustro Sisillia                     8        Skiäls Land
8    Lars Nielßon                    10        Skiäls Land 
      Hustro Margreta Ibidem   11 ½    Skiäls Land
       
       Hafwa sine torfftige lägenheeter medh
       skogh och mulbeet men intet synner-
       ligit fiskierijedt, gode hårdwaldz
       Engier.
       Swagh och fråßachtig åker.
      
      SummaVthsädet vthi hele byen          
              ähr Nembligen         10 ½   tunne Land
     
      Denne by är belegen 3 mijl ifrån
      kyrkian norr Vth,

      Vtsädhe i Gärdet      A           1        tunna      Höö    5   laß
      Vthsäde i Gärdet      B           1        tunna      Höö    6   laß
      Vthsäde i Gärdet      C              2/5   tunna      Höö    4   laß
      Vthsäde i Gärdet       D             2/5   tunna      Höö  10   laß
      Vthsäde i Gärdet       E              4/5   tunna      Höö    5   laß
      Vthsäde i Gärdet       F           1 ½    tunna     Höö   35   laß
      Vthsäde i Gärdet       G           3 ½   tunna     Höö    40   laß
      Vthsädhe i Gärdet     H              2/5   tunna     Höö     2   laß
      Vtsäde i Gärdet         I            1 ½    tunna     Höö     6   laß
      Höö af Ängen           K                                            20    laß 
               Summan Höö                                                128   laß
       
(Karttext:)

Hård Waldz Ängh
Sandh Jordh.
Pårsnääs Egor opå denna sidan 1½ mijl här ifrån,
Schala Vlnarum