Å1:164


(Rubrik:)   Pijteå Sockn och Norre Prosterijedt.

Notarum Explicatio

   
      Böle fäbodar                        folium 50
      
AB   Summa på Vthsädet         2   Tunna

B   Hård waldz Engh
      Deße fäbodar äre belegne 2 mijl ifrån
      kyrkiann, wäster norr Vth,

 
     Vthsädhe i Gärdet    A          ½  tunna      Höö   3   laß
       Vthsäde i Gärdet      B       1      tunna      Höö   2   laß
       Vthsäde i Gärdet      C          ½  tunna      Höö   3   laß
       Höö af Ängen           D                                     60   laß
            Summan Höö                                              68   laß
  

(Karttext:)

Pitheå Elff
Sand Jordh
Hård Waldz Ängh
Schala Vlnarum