Å1:165


(Rubrik:)   Pijteå Sockn Norre Prosterijed.

Notarum Explicatio

   
A   Öfwerbyen           1    hemman
1    Joen Joenszon            46    Skiärs Landh

      Hafwer sin nödtorfftig legenheet med
      Skogh, mulbeet och fiskerijedt
      tämligh godh åker,
      Engiar vthj kierr och moraß be-
      lägne,
      Denne by ligger 3½ mijl ifrån
      kyrkian, wäster norr Vth,
 
       Vthsäde         3 1/10   Tunna
      Obrukat åker    1/4    Tunna

B   Vthi denne Engh är Byen och rådan-
      des,
      Höö aff Ängen    A                    16    laß
     
Höö aff Ängen    C                    25    laß
            Summan Höö                      41    laß
  

(Karttext:)

2½ mijl här ifrån ligger Sälforszen Cronones Lax fiskie
Sand Jordh
Pitheå Elff
Hårdwaldz Engh
Byen på denne sijdan ½ mijl här ifrån,
Schala Vlnarum