Å1: 166-167


(Rubrik:)   Pijteå Sockn och Norre Prosterijedt.

Notarum Explicatio

   
      Koppar Nääs           8   hemman
1    Swän Christopherszon       42         Skiertz Land  
2    Joen Erichßon                   10         Skiertz Land
     
Erich Jonszon Ibidem          8         Skiertz Land
3    Andersz Larszon                22        Skiertz Land
     
Swen Anderszon Ibidem   20        Skiertz Land
4    Peder Olofszon                 19         Skiertz Land
     
Hustro Margreta Ibidem   15         Skiertz Land
5    Hustro Elin                       11         Skiertz Land
     
Hustro Luszia Ibidem       12         Skiertz Land
   Hustro Christin                 15         Skiertz Land
7    Hustro Malin                    13         Skiertz Land
8    Olof Nielßon                     32         Skiertz Land
  
                Deße Vnderskrefne äre Vtbyes
                                  Nembligen
      
      jion Erichßon i Puulnääsz       9         Skiertz Land  
      Peder Joenszon i Håkansöön  4         Skiertz Land      på Skatan
      Peder Jonszon Ibidem            3         Skiertz Land      på Sandan
      Hans Nielßon Ibidem             1         Skiertz Land      på Skatan
      Jahan Olofßon i Pårßnääs       1 ½     Skiertz Land
      Påfwel Joenszon i Harebeken 3         Skiertz Land
      
      Haffua sine nödtorftige lägenheter medh Skogh
      mulbeet  och gått fiskierijedt,
      Åkeren frys gemenligen
      Nogh Engh att öfwer fara och intet myckiet bärande
      Denne by är belägen een mijl ifrån kyrkian norr Vth,
      Nogre åtskillige som hafwa och Engh, vthi [denne]
      denne by
      Sandigh åker i hele byen,

      Uhtsäde alz till hela Byn        16 2/5   tunn
     
 
      Vthsäde i Gärdet       A           4       tunnor     Höö  28   laß
      Vthsäde i Gärdet       B           9       tunnor     Höö  10   laß
      Vthsäde i Gärdet       C              ½   tunna      Höö    2   laß
      Vthsäde i Gärdet       D               ½  tunna      Höö  14   laß
      Vthsäde i Gärdet       E              2/5   tunna      Höö    4   laß
      Vthsäde i Gärdet       F           2       tunnor     Höö    9   laß
      Vthsäde i Gärdet       G         
      Höö aff Ängen           G                                           22   laß 
      Höö aff Ängen           K                                           80   laß 
               Summan Höö                                               169   laß
       
(Karttext:)

Håkonsz öön på denne sijdan,
Små Starr Engh,
Ööbyen på denne sijdan Een mijl här ifrån,
Afwan
Koppar nääs Sundet
Skoogh och Bärgh
Nootwijken
Schala Vlnarum