Å1:168


(Rubrik:)   Pijteå Socknn och Norre Prosterijedt.

Notarum Explicatio

   
A   Kårszträsch           3    hemman
1    Hustro Beata              16    Skiäls Landh
2    Sylwäster Olofßon      13    Skiäls Landh
3    Hustro Elin                 12    Skiäls Landh

      Hafwa sine nödtorfftige lägenheeter
      medh Skogh mulbeet och tämligt fiskerij
      Engiarne belägne Vthi kiärr och moraß 
      som ingen kan af mäta,
      Denne by är belägit 8 mijl ifrån
      kyrkian, wäster Vth,
 
       Vtsäde             3 1/10   Tunna
      Obrukat åker   3        Tunnor
      Sandiööl
     
      Vthsäde i Gärdet    A    1 ½    tunna    Höö    10    laß
     
Vthsäde i Gärdet    B    4  3/5   tunna    Höö    10    laß
      Höö aff Ängen       C                                       8     laß
     
       Summan Höö                                          28    laß
  

(Karttext:)

Muskusz på denne sijdan een mijl här ifrån
Hardwaldz Ängh
Lille Kårsz Träsch
Sandh Jordh
Schala Vlnarum