Å1:18


(Rubrik:)   Luleå Sochn och Norre Prosterijdt
 

Notarum Explicatio


Ingolfs Byen               7   Heman
Vtsäde till heela byn                22 1/5   tunna
Vtsäde i Gärdet     A               14 4/5   tunna     Höö     4   laß
Vtsäde i Gärdet     B                 2       tunnor    Höö   12   laß
Vtsäde i Gärdet     C                1 3/10  tunna     Höö     4   laß
Vtsäde i Gärdet     D                1 2/5   tunna
Vtsäde i Gärdet     E                    2/5   tunna
Vtsäde i Gardet     F                    1/2   tunna
Höö aff Ängen     G                                                  30   laß
Obrukat åker i      A                 2 1/5    tunna  
Aff Vtänger, kärr och myror                          Höö   80   laß
      Summan Höö                                                    134   laß

A    Ingolfz Byen               7   Hemman
1     Olof Erichßon                30      Skiäls Landh.
2     Lars Månßon                 21      Skiäls Landh
3     Lars Larßon                  20       Skiäls Landh
4     Hustro Christin ibidem      7      Skiäls Landh
4     Erich Hermanßon           18      Skiäls Landh
5     Hustro Karin                 14      Skiäls Landh
6     Hustro Sigridh               17      Skiäls Landh
7     Lars Nielßon                 35       Skiäls Landh

Desse undertäcknade hafwa och Egor
i denne by nembligen

Tore Halfwardßon    på    Heeden        8      Skiäls Landh
Måns Erichßon         i       Bodarne       3      Skiäls Landh
Hustro Anna            Ibidem                 2      Skiäls Landh
Päder Olofßon         Ibidem                 4½    Skiäls Landh
Niels Nielßon           Ibidem                 1½    Skiäls Landh
Lars Nielßon            Ibidem                 6       Skiäls Landh
Hustro Sara             widh kyrkian        4       Skiäls Landh
Christopher Hermanßon i Swartbiörßby  3    Skiäls Landh
Jöns Pederßon         Ibidem                 4       Skiäls Landh
Niels Olofßon           i      Bodarne       1       Skiäls Landh
Lars Larßon             i     Swartbyn       1       Skiäls Landh

Hafwa sin nödtorfftige legenheet medh Skogh, Mulbet
och fiskerijdh, Engiärne äre belägne i Kärr och Moraß
2 mijl ifrån bynn,
Vthi denne by är myckit obrukat åker,
frys gemenligen

    Denne by ähr belägen fäm Mijl ifrån kyrkian
B   Vtsäde               22       Tunnor.
OB obrukat åker        2 1/5    Tunna.
 

(Karttext:)

Leer Jordh  
Tresck  
Scala Vlnarum   
Hårdh waldz Engar  
Swartbiörs byen på denne sijdan 1/8 mijl här ifrån