Å1:19-20


(Rubrik:)   Luleå Sockn ock Norre Prosterijedt

Notarum Explicatio


Swartbiörs Byn
    Vthsädhe till heela byn         35 3/5   tunna
    Vthsäde i Gärdet    A          23 1/5   tunna        Höö    40    laß
    Vtsäde i Gärdet      B            1 3/5   tunna        Höö      6    laß
    Vtsäde i Gärdet      C               1/5   tunna       Höö      2    laß
    Vthsäde i Gärdet    D            2 3/5   tunna        
    Vthsäde i Gärdet    E            1 2/5   tunna        Höö      4    laß
    Vtsädhe i Gärdet      F            2 2/5   tunna        Höö      3    laß
    Vtsäde i Gärdet      G              3/5   tunna       
    Vthsäde i Gärdet    H           1        tunna       
    Obrukat Åker i       A           3 3/5    tunna
    Höö af Ängen         K                                                80   laß
    Aff Kärr och Myrer    Höö                                        35   laß
                                Summan  Höö                              170   laß

Notarum Explicatio

A      Swartt Biörßbyen               12   Hemman
  1     Olof Olofßon                   32      Skiäls Land
  2     Christopher Hermanßon  17½    Skiäls Land
  3     Erich Erßon                     19       Skiäls Land
  4     Hans Nielßon                  15       Skiäls Land
  5     Hindrich Larßon              18½    Skiäls Land
  6     Jöns Larßon                    20       Skiäls Land             
  7     Hustro Sigridh                 16       Skiäls Land
  8     Jöns Pederßon                12½    Skiäls Land
 
9     Hustro Christin                16       Skiäls Land
10     Lars Jönßon                      8       Skiäls Land
11     Margreta Pijga                10       Skiäls Land
12     Erich Pederßon               22       Skiäls Land

Deße Undertäcknade hafwa
åker i denne by. Nembligen
Anders Nielßon i Staden            22      Skiäls Land
Niels Pederßon i Säwastbyn        7       Skiäls Land
Daniel Olofßon i Afwan               7       Skiäls Land
Hustro Anna i Bodarne               6       Skiäls Land
Måns Erßon Ibidem                    4       Skiäls Land
Lars Anderßon Ibidem                7       Skiäls Land             
Niels Nielßon Ibidem                  2       Skiäls Land
Niels Larßon Ibidem                   4       Skiäls Land
Margreta Pijga                            2       Skiäls Land
Olof Pederßon i Sewastebyn       4       Skiäls Land
Olof Nielßon Ibidem                   1       Skiäls Land
Erich Olofßon i Unebyen             1       Skiäls Land
Ödes Hemmanet hafwer warit öde i 3 åhr
och ingen brukar hwarken åker
eller Engh                                             Skiäls Land

Hafwa sine nödtorfftige legenhet
medh Skog  Mulbeet och fiskerij
Inge Engiar som opå denne af-
rijtningen finnes, Uthan i Kierr
och Moraß 2 mijl ifrån byn,

Denne by är belägen 5 mijl ifrån
kiörkan öster söder
Frijß gemenligen

B   Vthsäde                     353/5   Tunnor
OB Obruukat åker              33/5    Tunna


(Karttext:)

Ingolffsbyn på denna sijdan 1/8 mijl härifrån
Ler Jordh
Lerr Jordh
Hårdh Waldz Engiar
TRÄSCK
Leer Jordh
Träsk
Träsch
Scala Ulnarum