Å1:22


(Rubrik:)   Luleå Sockn ock Norre Prosterijedt

 
Notarum Explicatio

Skiedre               2   Hemman
             Nembligen
Joen Staffanßon             17      Skiäls Land
Peder Nielßon               17      Skiäls Land
Hårdh walds Höö                                                     34   laß

Hafwa sine nödtorfftige legenheeter
medh Skogh, mulbeet och fiskerijedt
Engarne blandh Alwijks by eller Ägor
Och är belägen 3 Mijl ifrån kyrkian
Söder Vth,

Utsäde                                 3½    tunna
Uthsäde i Gärdet    A           2       tunna            
Uthsäde i Gärdet    B           1½    tunna         Höö     4    laß
Höö aff Angen       C                                                34   laß
Aff Kärr och Myrer   Höö                                        30   laß
                 Summan   Höö                                        68   laß


(Karttext:)

Alwijk på denne sijdan 1/8 mijl här ifrån.
Hårdh Waldz Engier
Sand Jordh
Ers Näs wijken
Scala Vlnarum