Å1:23-24


(Rubrik:)   Luleå Sockn och Norre Prosterijedt


Notarum Explicatio


A    Alwijk                   28   Hemman
B    Vthsäde till heela byn                                               65½   tunna
1     Lars Anderson                21       Skiäls Land      Vthsäde  
       Starr Engh till Höö                                                                  21    laß  
2     Niels Anderson               14       Skiäls Land     Vthsäde
       Starr Eng till Höö                                                                    14    laß
3     Hans Erichson                 20       Skiäls Land    Vthsäde
       Starr Engh till Höö                                                                  20    laß
       Ibidem Staffan Erichson     7½    Skiäls Land    Vthsäde
       Starr Eng till Höö                                                                      7½  laß
4     Store Lars Erichson         26       Skiäls Land    Vthsäde
        Starr Engh till Höö                                                                  26    laß
5     Hustru Karin                    26       Skiäls Land    Vthsäde
       Starr Eng till Höö                                                                     26    laß
       Ibidem Hustru Kirstin         5       Skiäls Land    Vthsäde
       Starr Engh till Höö                                                                      5    laß
6     Måns Olufßon                 17        Skiäls Land    Vthsäde
       Starr Engh till Höö                                                                    17    laß
7     Lars Nielßon                   20½     Skiäls Land     Vthsäde  
       Starräng till Höö                                                                       20½  laß  
8     Oluff Påwelson                22½    Skiäls Land    Vthsäde
       Starr Eng till Höö                                                                      22½  laß
9     Christoffer Påwelson        52       Skiäls Land    Vthsäde
       Starr Engh till Höö                                                                    52    laß
10   Toore Jönson                   20       Skiäls Land    Vthsäde
       Starr Eng till Höö                                                                      20    laß
       Ibidem Hustru Ingred         6        Skiäls Land    vthsäde
       Starr Eng till Höö                                                                        6    laß
11   Påwel Larson                  13        Skiäls Land    vthsäde
       Starr Engh till Höö                                                                    13    laß
12   Per Clemetson               114        Skiäls Land    vthsäde
       Starr Eng till Höö                                                                    114    laß
13   Dordi Pijga                          4      Skiäls Land    vthsäde
       Starr Eng till Höö                                                                       4    laß
       Ibidem Oluff Jacobson       13      Skiäls Land    vthsäde
       Starr Eng till Höö                                                                     13    laß
14   Hustru Elin                          9       Skiäls Land    vthsäde
       Starr Engh till Höö                                                                     9    laß
15   Päer Laosariason              9½     Skiäls Land    vthsäde
       Starr Eng till Höö                                                                     9½   laß
16   Hustru Brijta                     17       Skiäls Land    vthsäde
       Starr Eng till Höö                                                                     17    laß
17   Jöns Nielson                     18      Skiäls Land    vthsäde
       Starr Engh till Höö                                                                   18    laß
18   Jöns Jacobson                 32½    Skiäls Land    vthsäde
       Star Engh till Höö                                                                    32½  laß
19   Lille Lars Erichson            16      Skiäls Land    vthsäde
       Starr Eng till Höö                                                                     16    laß
20   Knuth Hanson                 64½     Skiäls Land    vthsäde
       Starr Engh till Höö                                                                  64½  laß
21   Hustru Brijta                     12      Skiäls Land    vthsäde
       Starr Engh till Höö                                                                  12     laß
       Ibidem Niels Larson           3½    Skiäls Land    vthsäde
       Starr eng till Höö                                                                      1  laß
22   Hustru Brijta                       2       Skiäls Land    vthsäde
       Starr Engh till Höö                                                                    2    laß
       Ibidem Niels Person         27       Skiäls Land     vthsäde
       Starr Eng till Höö                                                                    27    laß
23   Lars Nielson                    23       Skiäls Land    vthsäde
       Starr Eng till Höö                                                                     23    laß
       Ibidem Hustru Elin              8½    Skiäls Land    vthsäde
       Starr Eng till Höö                                                                      8½  laß
24   Niels Nielson                    24       Skiäls Land    vthsäde
       Starr Eng till Höö                                                                    24    laß
25   Clemet Larson                  14       Skiäls Land    vthsäde
       Starr Eng till Höö                                                                    14    laß
26   Lars Larson                      25½    Skiäls Land    vthsäde
       Starr Eng till Höö                                                                    25½ laß
27   Joen Hanson                     12       Skiäls Land    vthsäde
       Starr Eng till Höö                                                                    12    laß
28   Peder Päerson                11       Skiäls Land    vthsäde
       Starr Eng till Höö                                                                    11    laß

Till denne by är skön timmerskog,  mulebete och
gott fiskerij, mästedels leerjord öfwer alle gärden
och Starrwaldh i Engierne. Och är denne by
belägen 2½ mijl ifrå kyrkian wäst-söder.

Deße efterskreffne gårder som äre Skädre. Ahla,
och Ahleringan, äre och belägne på Alwijkz ägor
och hafwa sin åker och Eng för sig sielffwa
och är noterade som Registeret wijdare uth-
wijsar

Summa på det höö som kan fåes wid byn 939 laß.
undantagandes hwadh som the kunne fåå på skogen
i kärr och myrer

Vtsäde i Gärdet      A          33      tunnor        Höö    20    laß
Vtsäde i Gärdet      B          12      tunnor        Höö     <...>
Vtsäde i Gärdet      C            41/5  tunna          Höö    20    laß
Vtsäde i Gärdet      D            8½   tunna         Höö    35    laß
Vtsäde i Gärdet      E            1      tunna         
Vtsäde i Gärdet      F            24/5   tunna         Höö     25    laß
Vtsäde i Gärdet      G            4      tunnor       
Höö aff Ängen        K                                               400    laß
Höö af Ängen         H                                               200    laß
Höö affÄngen         I                                                139    laß
Aff Kärr och Myror                                                 100     laß
                                Summan Höö                           939     laß

(Karttext:)

Starr Engh
Lindh
Starr Engh
Scala Vlnarum
Lindh
Starr Engh
Ersnäs 1/4 wäg här ifrå.
På denne sijdan är Antnäs belägit 1/4 wäg här ifrå.
Wijkan


1 Papperet skadat. Svårlästa siffror.