Å1:26


(Rubrik:)   Luleå Sockn och Norre Prosterijedt

Notarum Explicatio
 
Kallax                   3   Hemman

1     Lars Månßon               22      Skiäls Land      
2     Jöns Larßon                 18      Skiäls Land
3     Olof Olofßon               21       Skiäls Land
      

Haffwa sine nödtorfftige lägenheeter medh
Skogh Engh och fiskieriedt, påtaligit fijskie

Denne by är belägen 2 mijl ifrån kyr-               
kian Söder Vth,

Vthsäde                                   7 ½  Tunna
Obrukat åker                                    3/4   Tunna

Vthsäde till Heela Byn               7 ½ tunna
Vthsäde i Gärdet          A          1        tunna         Höö  10   laß
Vthsäde i Gärdet          B          4 9/10   tunna         Höö  12   laß
Vthsäde i Gärdet          C             7/10  tunna
Vtsäde i Gärdet            D            3/10   tunn
Vtsäde i Gärdet            E             3/5    tunna
Höö af Ängen               F                                            100   laß
Höö af Ängen              G                                               35   laß
Höö af Ängen               H                                              15   laß 
                  Summan    Höö                                         209   laß1

(Karttext:)

Sand Jordh
Små Starr Engh
Afwan
Betz haga
Måtsundh på denne sijdan een mijl här ifrån
Kallax Sielen


1 Summan Hö är antagligen felaktigt summerad  och borde istället vara 172 lass.