Å1:30


(Rubrik:)   Luleå Sockn och Norre Prosterijedt 

Notarum Explicatio

1    Giäddwijk                5   Hemman
     Vthsädhe i Gärdet   A         12½   tunnor      Höö     70   laß
     Vtsäde i Gärdet       B           4½   tunna      
     Vtsäde i Gärdet       C             ½   tunna     
     Obrukat Åker i        A             3/5   tunna.
     Höö af Vth Ängen                                                     50   laß
             Summan Höö                                                  120   laß

1    Hans Jönßon             16       Skiäls Land
2    David Oloffßon         25       Skiäls Land
3    Lars Nilßon               12       Skiäls Land
4    Påhl Thurßon             19       Skiäls Land
5    Hustru Anna              38½    Skiäls Land
 
Till bemälte by finnes godh Skogh,  Mulbeet
och ståteligit Fiskerij, godh Åker, nå-
gorlunda behållen för köldh, alt Lutter
Sandh Jordh öfver alt Giärdet.

Den By är belägen 1 Mijl ifrån kyrkian
Söder Vth.

B    Vtsäde               17½       Tunna.
 
(Karttext:)

Skåtsundh på denne sijdan 2 Mijl här ifrån.
Små Starr Engh
Saltsjön
Kallax på denne sijdan een mijl här ifrån.
Scala Ulnarum