Å1:31-32


(Rubrik:)   Luleå Sockn och Norre Prosterijedt 

Notarum Explicatio

A    Erßnääs                   22   Hemman
1    Jönss Pederßon            41½    Skiäls Land
2    Peder Nielßon              37       Skiäls Land
3    Store Hans Larßon       18½    Skiäls Land
4    Lars Pederßon              22       Skiäls Land
5    Lille Hans Larßon         19       Skiäls Land
6    Peder Hanßon              27       Skiäls Land
7    Lille Peder Larßon        15       Skiäls Land
8    Mårten Larßon             22       Skiäls Land
9    Mats Torfastßon           17       Skiäls Land
10  Karin Pijga                   16       Skiäls Land
11  Hustru Margreta           20       Skiäls Land
12  Lars Jönßon                 15½    Skiäls Land
13  Hustru Margreta Lille Mårtens 8½   Skiäls Land
14  JönsLarßon                   33½   Skiäls Land
15  Jöns Jönßon                  27      Skiäls Land
16  Staffan Nielßon             15       Skiäls Land
17  Niels Jönßon                 31½   Skiäls Land
18  Hustru Karin Olof Chalßons   17   Skiäls Land
19  Hustru Karin Lars Månßons     8½ Skiäls Land
20  Lars Larßon                  19       Skiäls Land
21  Hustru Elin                    10½    Skiäls Land
22  Hustru Malin                   8       Skiäls Land
 
 
Hafwa sine nödtorfftige lägenheeter,
medh Skogh, Mulbeet, och Fiskerijedt
Engh så myckit som opå denne afritningen
finnas kan.
 
Denne by är belägen 3 mijl ifrån kyrkian
Söder Vth.

B    Vtsäde               423/5       Tunna.
      
        Vthi denne by är mycket stenigh åker
  
        Vthsäde i Gärdet   A         423/5  Tunna      Höö    200   laß
        Höö af Ängen        B                                  Höö    150   laß
        Höö af Kärr och Myror                              Höö      60   laß
                 Summan Höö                                               410   laß

(Karttext:)

Hårdhwaldz Engh.
Betz Haga
Sandh Jordh
Mestedelen Hårdh Waldz Engh.
Ersnäs Wichen
Råss Wijk på denne sijdan 2 mijl här ifrån.
Scala Vlnarum