Å1:34


(Rubrik:)   Luleå Sockn

Notarum Explicatio

    Ruthwijk               7   Hemman
    Vthsäde till heela byn               18       Tunnor.
    Vthsäde i Gärdet   A         1       tunna      
    Vthsäde i Gärdet   B         1       tunna       
    Vtsäde i Gärdet     C         2       tunnor    
    Vtsäde i Gärdet     D          ½    tunna
    Vtsäde i Gärdet     E           1/5    tunna
    Vtsäde i Gärdet     F           9/10   tunna          Höö   2   laß
    Vtsäde i Gärdet     G           1/5    tunna          Höö   2   laß
    Vtsäde i Gärdet     H          2      tunnor         Höö   5   laß
    Vtsäde i Gärdet     I           1       tunna         
    Vtsäde i Gärdet     K          4      tunnor         Höö   8   laß
    Vtsäde i Gärdet     L          1½    tunna
    Vtsäde i Gärdet     M           ½    tunna
    Vtsäde i Gärdet     N          31/5   tunna
    Höö af Ängen        P                                              150   laß
    Höö af Ängen        R                                              100   laß
    Höö af Ängen        S                                              100   laß
             Summan Höö                                                367   laß

1    Jacob Hanßon            49½       Skiäls Land
2    Peder Jönßon             22          Skiäls Land
3    Hustru Magnill i Sundet 4        Skiäls Land
4    Hustru Elin                  10½       Skiäls Land
5    Hans Anderßon          10½       Skiäls Land
6    Oloff Päderßon           36          Skiäls Land
7    Hans Hinderßon           8           Skiäls Land

 

Haffwa sin godee lägenheet medh Skogh, gärtzell
och Muhlbeet, och godt fijskerij, gode Ängiar,
Men Åkeren äre mächta steenigh, frijs inthet
gerna.

Denne by är belägen ½ mijl ifrå kyrkian
Öster Nörr Vth.(Karttext:)

Hårdh Waldz Ängh
Leer Jord
Wargh Fiälen
Små Starr Ängh
Luleå ägor
Leer Jordh
Små Starr Ängh 
Scala Vlnarum