Å1:35


(Rubrik:)   Luleå Sochn 

Notarum Explicatio

A   Ruuthwijk                Heman   10
1    Erich Månßon            38       Skiäls Land       vthsäde
     
Små starrwaldz Engh till höö                                          38     laß
2    Knuth Nielson           13½    Skiäls Land       vthsäde
     
Små starr och hårdwaldz Eng om höö                          13½   laß
3    Hustru Kirstin              8       Skiäls Land       vthsäde
      Små starr och hårdwaldz Engh om höö                            8      laß
4    Oluff Jönßon             25       Skiäls Land        vthsäde
      Små starr och hårdwaldz Engh om höö                          25      laß
5    Ertrudh Pijga               4       Skiäls Land       vthsäde
      Små starr och hårdwaldz En om höö                            4      laß
6    Jacob Peerßon         20        Skiäls Land       vthsäde
      Små starr och hårdwaldz Engh om höö                          20      laß
7    Anders Peerßon        16       Skiäls Land       vthsäde
      Små starr och hårdwaldz Engh om höö                          16      laß
8    Oluff Erichßon           30       Skiäls Land       vthsäde
      Små starr och hårdwaldz Engh om höö                          30      laß
9    Nils Peerßon             12       Skiäls Land       vthsäde
      Små starr och hårdwaldz Engh om höö                          12      laß
10  Jöns Peerßon            17       Skiäls Land      vthsäde
      Små starr och hårdwaldz Engh om höö                          17      laß
      Hustru Ragnel i förre Ruthwijk folio 34.
      hafwer här                   2        Skiäls Land      vthsäde
      Små starr och hårdwaldz Engh om höö                            2      laß
      Hustru Elin ibidem       1½     Skiäls Land      vthsäde
     
Små starr och hårdwaldz Engh om höö                            1½   laß      
                        
                        Summa på utsädet til hela byn               291/5  
                        Summa på hööt                                ???    laß   

Till denne by är godh lägenheet medh Mulebeete, Män intet sy-
nnerlig timmerskog, temneligit gott fiskerij, mästedes sand-
jordh och frijs gemenligen, och är belägen norr vth ifrån kyrkian
½ mijhl.

    Vthsäde till heela byn               291/5       Tunna.
Vthsäde i Gärdet   A           73/5   Tunna       Höö     80   laß
Vtsäde i Gärdet     B         12       Tunnor     Höö       4   laß
Vtsäde i Gärdet     C           2       Tunnor     Höö     10   laß 
Vtsäde i Gärdet     D             9/10  Tunna       Höö       8   laß
Vtsäde i Gärdet     E            2      Tunna       Höö     12   laß
Vthsäde i Gärdet   F              3/5   Tunna       Höö     10   laß
Vtsäde i Gärdet     G             9/10  Tunna
Vtsäde i Gärdet     H            11/5   Tunna
Vtsäde i Gärdet     I             11/5   Tunna       Höö       4   laß
Vtsäde i Gärdet     K             4/5   Tunna
Vtsäde i Gärdet     L              1/5   Tunna
Vtsäde i Gärdet     M             3/5   Tunna
Höö af Ängen        R                                               200   laß
       Summan Höö                                                   328   laß

(Karttext:)

Hårdh Waldz Ängh
Starr Ängh
Sandh Jordh
Perßön på denne sijdan.
Kyrckian på denne sijdan
Små Starr Ängh
Scala Ullnarum